Trædal kan ta det helt med ro. Oslo Høyre har mange nye klimatiltak de kan stemme for.

Høyre har nylig lansert en omfattende klimameny for kommuner og fylker med over 100 forslag til klimatiltak, som kommuner og fylker kan gjennomføre for å kutte utslipp fremover. I Oslodebatten påstår Trædal at Oslo har gjennomført alle tiltakene fra før. Det stemmer ikke.

Les også

Bare restemat på Høyres klimameny

Klimamenyen foreslår blant annet et stort løft for å etablere ladeinfrastruktur for tungtransporten ved mange knutepunkter, betydelig mer solenergi på grått areal og tak, stille krav om gjenbruk av byggematerialer i nye kommunale bygg og ombygg, stille krav om nullutslipp i taxinæringen, og bruk av ny teknologi for å kutte energibruken i kommunale bygg.

Vi foreslår også at kommunene skal ha en plan for å kildesortere all tekstilavfall, og øke materialgjenvinning av plast.

Det er en lang vei å gå før Oslo kan påstå at dette er gjennomført. Oslo er for eksempel blant kommunene i landet som sorterer minst plast pr. innbygger, tungtransporten er en stor utslippskilde og det er stort potensial for mer solkraft.

Samtidig skulle det bare mangle om ikke Oslo, med over 700 000 innbyggere og 90 milliarder kr i budsjett, var i gang med flere av tiltakene i klimamenyen. Den er ment å være en inspirasjon for 356 kommuner i Norge, ikke bare Oslo. For å løse klimakrisen må storbyene lede an, men alle må være med. Også Kvitsøy i Rogaland med 535 innbyggere må skjerpe klimapolitikken sin i årene fremover. By og land, klimakutt for klimakutt. Da kan vi ikke bare bruke pisk. Vi må også inspirere, motivere og støtte oppunder lokale klimatiltak.

I stedet for å harselere over Høyres klimameny bør Trædal sende den til sine partikollegaer over hele landet. Også bør han trappe opp klimapolitikken i byen MDG styrer. For sannheten er at Oslo er langt unna å nå sine egne klimamål, og Oslo Høyre har fremmet mange nye klimatiltak som MDG har stemt imot.

Oslo Høyre har for eksempel foreslått å kutte prisen på månedskort i kollektivtransporten med 200 kroner. MDG har stemt mot. Med unntak av en kampanje med billigere månedskort, som tilfeldigvis varer denne valgkampen fra 21. august til 15. september, har MDG lite å skryte av.

Les også

Kjære MDG, ikke steng meg ute fra byen min!

Bare «restemat»? Det tar jeg som et kompliment

Høyre har foreslått å etablere flere ladere og fyllestasjoner for tungtransporten, stille krav om nullutslippsløsninger for lastebiler og andre tyngre kjøretøy som betjener Oslo havn, og øke støtteordningene til energieffektivisering og solcellepanel på tak. MDG er hjertelig velkommen til å stemme for.

Også denne sommeren har vi kjent klimaendringene på kroppen, med rekordhøye temperaturer, flom og jordras. Det er alarmerende, og det haster med en mer kraftfull klimapolitikk lokalt og nasjonalt. Høyre er det eneste partiet som denne sommeren har lansert en omfattende klimarapport med våre nasjonale og lokale løsninger til å kutte utslipp fremover. Det er jeg stolt av. Kommunene er avgjørende i klimakampen.

Trædal skriver at han bare finner «restemat» i vår meny. Jeg tar det som et kompliment. Å kutte matsvinn med minst 50 prosent i alle kommuner er nemlig ett av flere viktige tiltak fra oss. Oslo er for øvrig langt unna å nå dette målet også.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Da naboene ble indignert, snudde Høyre og var i mot

Les også

Flere minileiligheter i sentrum? Høyre må løfte blikket

Les også

Ikke alle har mammaer og pappaer med et stort nettverk

Les også

Den onde sirkelen i debatten om håndhilsing