– Vi mener dommen ikke kan bli stående og anker nå saken til Høyesterett, skriver Bane Nor i en pressemelding fredag ettermiddag.

I august ble Bane Nor dømt for blant annet uaktsomt drap i Borgarting lagmannsrett, etter en ulykke på Filipstad driftsbanegård i 2019. Da tok flere ungdommer seg over et gjerde og inn i togtunnelen «Strupen», der de fikk høyspenning i kroppen via et parkert togsett.

15 år gamle Even Warsla Meen døde av skadene han ble påført.

Bane Nor ble dømt til å betale ti millioner kroner i bot som følge av hendelsen.

– Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom vårt ansvar og folks ansvar for egen sikkerhet. Vi skal jobbe for å beskytte allmennheten og advare mot fare i forbindelse med jernbanen. Bane NOR er imidlertid helt avhengige av at folk respekterer våre barrierer og ikke tar seg ulovlig inn på forbudte områder, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor, i pressemeldingen.

– Viktige prinsipper

Et annen spørsmål de ønsker svar på er om de skal straffes for selve ulykken og dens konsekvenser.

– Når kan vi som foretak dømmes for å ha forvoldt skade eller død, etter at folk har tatt seg ulovlig inn på vårt område? Vi ønsker svar på alle disse spørsmålene. Dette handler om viktige prinsipper, både for oss og for mange andre virksomheter, sier Frimannslund.

Da saken gikk i Oslo tingrett i fjor ble også Bane Nor idømt en likelydende bot, selv om de i første instans ble frikjent for uaktsomt drap.

Det var riktig utfall, har Bane Nors advokat, Per Sigvald Wang, tidligere uttalt til Avisa Oslo.

– Det handler om å avklare jernbanens ansvar for sikkerheten og allmennhetens ansvar for å respektere at jernbanens område er forbudt for uvedkommende. Med det som bakgrunn konstaterer vi jo at lagmannsretten har funnet Bane NOR skyldig på alle tre tiltalepunktene. Vi mente at tingretten gjorde en riktig vurdering i frifinnelse for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade. I lys av det er resultatet overraskende, sa Wang i forbindelse med dommen i lagmannsretten.

Hull i gjerdet

I dommen viser lagmannsretten til at gjerdet som skulle holde uvedkommende unna togsporene, kun var 136 centimeter høyt på ett sted. I tillegg var det hull i gjerdet som gjorde at ungdommene lett kunne ta seg inn på området.

Etter å ha tatt seg opp på taket på et togsett som sto parkert i tunnelen, fikk alle ungdommene strøm i seg.

Lagmannsretten legger til grunn at Bane NOR var kjent med at det skjedde ulovlig ferdsel på Filipstad, blant annet av taggere og hjemløse.

«Lagmannsretten er overbevist om at hensettingen av de aktuelle togsettene i Strupen under spenningssatt kontaktledning var et klart avvik fra det etablerte sikkerhetsnivået på dette området. Det er heller ikke tvilsomt at en slik hensetting av togsettene som har skjedd i denne saken innebar en fare for alvorlige ulykker som det var påkrevd å redusere med effektive barrierer», heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Videre mener retten at strømmen i kontaktledningene burde vært avslått, i og med at togene sto hensatt der over lang tid.