Onsdag i forrige uke publiserte Avisa Oslo saken om den omfattende mengden feilparkering i sykkelfeltet i Rathkes gate på Grünerløkka. Bymiljøetatens manglende håndhevelse av feilparkeringen, skapte reaksjoner.

Bymiljøetaten ble gjort oppmerksom på saken allerede uka før, da AO tok kontakt første gang. Det skjedde etter flere dagers påpekning av manglende bøtelegging fra Joachim Ådnanes på Twitter.

12. januar, samme dag som artikkelen ble publisert, kunne også samferdsels- og miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) annonsere at etaten hadde blitt oppmerksom på saken, og at de ville begynne å håndheve feilparkeringene. Årsaken til at det ikke var gjort tidligere, var iføgle etaten sykdomsfravær som gjorde at to av etatens systemer ikke snakket sammen.

Ådnanes kan nå fortelle at de første bøtene ble delt ut torsdag 13. januar. Han passerer strekningen hver eneste dag. Det skjedde etter to dager med omfattende tilstedeværelse fra etatens bybetjenter, med veiledning av bilister og varsellapper.

Siden den gang har de vært der hver dag eneste dag – og flere ganger om dagen, forteller Ådnanes.

– Hva tenker du om at det først skjer noe etter at både byråden og Avisa Oslo kom på banen?

– Timingen er påfallende, og jeg kjøper heller ikke forklaringen om sykdom. I tillegg er det, som andre på Twitter også påpeker, rart at bilister har krav på å orientere seg i hele kvartalet og se etter skilt, mens bybetjentene ikke gjør det samme, sier Ådnanes til Avisa Oslo søndag kveld.

– Vil være overtredelser vi ikke klarer å fange opp

Bymiljøetaten forklarer at de valgte en myk overgang med varsellapper og veiledning fordi det erfaringsmessig har stått mange biler parkert på stedet tidligere, opplyser pressevakt Line Thams Reiersen i bymiljøetaten i en e-post til Avisa Oslo.

Hun er ikke med på at byrådens inngripen og Avisa Oslos saker var avgjørende for at etaten begynte å dele ut bøter i Rathkes gate. Reiersen henviser til tidligere svar om at de nye skiltene ikke var registrert i bybetjentenes systemer.

– På sikt: Hvilke grep vil dere ta for å hindre at bilister fortsetter å feilparkere på stedet?

– Vi følger opp med kontroller, men vi skal i tillegg til å prioritere fremkommelighet for syklister også sørge for at utrykningskjøretøy, kollektivtrafikk, varetransport og myke trafikanter kommer frem på en trygg og sikker måte i byen vår. Våre kontroller er basert på stikkprøvekontroller, og det vil derfor være overtredelser på steder vi ikke klarer å fange opp, når vi kan være på kontroll andre steder hvor det er behov for oss å være akkurat der og da, skriver pressevakten.

Reiersen påpeker at etaten velger en strategi med informasjon før gebyrer på steder hvor det i lengre tid har vært lov å parkere.

– Alle kjøretøy som hindrer trafikk, kan borttaues etter VTL §37. Vil dere vurdere borttauing?

– Inntauing av kjøretøy skal være en nødvendighet, svarer Reiersen.

Pressevakten forteller at bybetjentene på generelt grunnlag fjerner kjøretøy når de står til hinder for fremkommelighet, veiarbeid eller andre hensyn. Hun påpeker at det er vanlig praksis å kontakte bileiere før borttauing, selv om dette ikke er et krav.