Hvis lokal kontroll innføres, vil det mest sannsynlig skje den 14. januar. Da skal regjeringen etter planen ha gjort en helhetsvurderingen av koronatiltakenes forholdsmessighet.

– Tiltak bør tilbake på lokalt nivå.

Det var budskapet fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han snakket med VG torsdag.

Byrådslederen ba også om svar fra helsemyndighetene på om presset på sykehusene var så stort at tiltak som har ført til at mange bedrifter har måttet stenge er forsvarlige.

Usikkert om det blir lettelser

Det er imidlertid usikkert om mer lokal kontroll vil føre til at tiltak lettes opp, får Avisa Oslo opplyst fredag.

Det kan også være at smitte- og innleggelsessituasjonen tilsier at tiltak blir strammet inn.

I en slik situasjon vil byrådet særlig skjerme barn og unge. Sett fra byrådets side vil det uansett være lettere å forsvare tiltak i Oslo, som de selv har innført.

Byrådet vil i tiden framover vurdere potensielle negative og positive konsekvenser opp mot hverandre, og ta tilbakemeldinger fra både egne fagetater og berørte grupper som næringslivet.

Møtte regjeringen

Avisa Oslo har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som bekrefter at regjeringen fredag møtte Oslo og landets syv andre største kommuner. I møtet ga kommunene tilbakemeldinger om negative konsekvenser de nasjonale tiltakene, som eksempelvis skjenkestopp og antallsbegrensninger på arrangementer, har lokalt.

I den forbindelse har avisa sendt følgende hittil ubesvarte spørsmål til byrådslederens kontor:

- Ga dere tilbakemelding på møtet om at dere ønsker lokal tiltak?

- Hvilke tiltak vil byråder se spesielt nærme på om dere får muligheten til å tilpasse tiltak selv?

- Ja, det ble gitt tilbakemelding om det i møtet. Som byrådsleder tidligere har sagt så trenger vi mer informasjon om hvor smertegrensen går for kapasiteten i sykehusene. Helsetjenesten i Oslo har kontroll, men det er selvsagt stort press nå, svarer Oslo kommunes kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz på det førstnevnte spørsmålet.

- Når det gjelder utforming av eventuell lokal forskrift må vi komme tilbake til det i neste uke dersom det blir aktuelt, fortsetter Gjørtz i svaret sendt til Avisa Oslo.

Følger med på omikron-utvikling

Regjeringen vil ta med seg rådene fra Oslo og de andre kommunene videre i arbeidet framover mot den 14. januar, og veie hensynet til de negative konsekvensene av tiltakene opp mot tiltakenes skjermende effekt opp mot helsevesenet.

Helse- og omsorgsdepartementet regner med at den fulle og hele konsekvensen av omikron-variantens større smittsomhet ennå ikke har gitt fullt utslag med tanke på innleggelser.

Dette utslaget vil være viktig i den totale vurderingen av eventuelle lettelser og lokal kontroll over tiltak.