15. mars kom det nye koronatiltak for Oslo kommune, blant annet at alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken.

«Sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse før påske. Barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse også i påskeuken», lød tiltaket videre.

Tiltaket skal ha ført til at flere barnehager i hovedstaden ba sine ansatte om å ta ut ferie de tre gjeldende dagene: mandag, tirsdag og onsdag 29. til 31. mars.

Dette har ført til sterke reaksjoner på sosiale medier, reaksjoner som støttes av både Utdanningsforbundet og Fagforbundet Barn og oppvekst i Oslo.

– Dårlig arbeidsgiverpolitikk

– Vi har fått ganske mange henvendelser fra fortvilte medlemmer og tillitsvalgte om at de blir pålagt å ta ut ferie disse dagene, forteller Stine Sund, i Utdanningsforbundet. Sund er hovedtillitsvalgt for barnehagene i Oslo kommune.

Sund mener det strider mot lov om ferier som har en varslingsfrist på to måneder, og at unntaket om særlige grunner ikke gjør seg gjeldende til to ukers varsel i denne situasjonen.

– Et tilbud om ferie er helt innafor, men ikke pålegg. Å bli møtt med dette av arbeidsgiver synes vi er helt urimelig og en dårlig arbeidsgiverpolitikk, all den tid ansatte har stått på og slitt i ett år og vært i en enormt presset arbeidssituasjon.

Hun presiserer at barnehagen fortsatt skal holde åpent for sårbare barn, og barn med foreldre som har samfunnskritiske yrker. Sund mener at det her finnes flere andre og bedre løsninger, enn pålegget om ferie.

– De ansatte som er satt opp til å jobbe i påsken, bør få jobbe såfremt de ikke ønsker å ta ut feriedager. Dette må være opp til den ansatte.

– Uforståelig

Sund forteller at de opplevde samme type problematikk under nedstengingen i fjor, «men ikke i det omfanget vi opplever at vi har nå»:

– Da gikk Oslo kommune ut med et skriv hvor de anbefaler virksomhetene å overholde to måneders regelen. Jeg synes det er uforståelig at bydelene gjør dette.

På vegne av Utdanningsforbundet har de etterspurt hvordan kommunen vil følge opp situasjonen overfor bydelene, opplyser hun.

– Barnehageansatte blir rost og anerkjent i ord, men da bør også det komme til syne i handlinger. Dette er ikke en handling som anerkjenner barnehageansatte for den tiden de har vært igjennom. Vi forventer at Oslo kommune ordner opp i dette.

Etterlyser raushet

Også Fagforbundet Barn og oppvekst har fått flere henvendelser.

– I utgangspunktet fikk vi tilbakemelding om at det var bydeler som ville pålegge ansatte å ta ut ferie i påskedagene. Det har også kommet henvendelser fra private barnehager, sier fagforbundets leder Berit Tevik til Avisa Oslo.

Tevik forteller at tilbakemeldingene de har fått er at de ansatte «verken føler seg sett, hørt eller verdsatt»:

– De er slitne og redde. Jeg tror at våre medlemmer opplevde det at det skulle være stengt i påsken som et tiltak for at også de kunne hente seg inn, men at det ikke oppleves slik nå.

Også Tevik beskriver pålegget som «dårlig arbeidsgiverpolitikk»:

– Vi har dialog med både styrere og arbeidsgivere, og de gir uttrykk for at arbeidstakere er slitne og presset. Da må man vise litt velvilje for en ansattgruppe som er lavt lønnet, som kanskje har behov for den ferien en annen gang.

– Nå er det en sektor i knestående som trenger et pusterom. Det å gi litt rom og raushet synes jeg er på sin plass, fortsetter hun.

– Ikke intensjonen

Tevik forteller at hennes oppfatning etter at de har kontaktet byrådet og signalisert opp mot arbeidsgivere i kommunen, er at de fleste nå har valgt å gå bort fra pålegget:

– Nå oppfordrer de heller til ferie og avspasering.

Kommunaldirektør Erik Blom-Dahl i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap svarer på situasjonen på generelt grunnlag:

– Da byrådet besluttet at barnehagene skulle være stengt de tre arbeidsdagene i påskeuken, var det ikke med en intensjon om at ansatte skulle pålegges avspasering eller ferie. Vi forutsetter at bydelene håndterer dette på en god måte i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.