– Legemiddelloven gjelder nasjonalt og Stortinget avviste avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til egen bruk. Dette vil derfor fortsatt være straffbart, også i Oslo.

Det uttaler helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) overfor Avisa Oslo.

Uttalelsen kommer etter at Høyre i Oslo overfor VG skisserte en lokal utgave av rusreformen foreslått av den nå avgåtte Solberg-regjeringen. Reformen ville blant annet betydd avkriminalisering av besittelse og bruk av mindre mengder narkotika. Nei fra de nåværende regjeringspartiene Ap og Sp bidro imidlertid til at stortingsflertallet sa nei.

Forslaget skissert av Høyre er dermed avhengig av å få med Stortinget på en lovendring.

- Lite realistisk

I lys av stortingsavstemningen, svarer Kjerkol følgende:

– Lokal avkriminalisering fremstår som lite realistisk. Etter min oppfatning er det heller ikke nødvendig da påtalemyndigheten, fra juli neste år, vil få anledning til å ilegge personer som blir tatt for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk, oppmøteplikt for rådgivende enheter for rus-saker. Disse enhetene skal etableres i kommunene – også i Oslo – og oppmøte for enheten kan settes som vilkår ved betinget påtaleunnlatelse i bruk- og besittelsessaker.

– Vi vil se nærmere på vedtakene Stortinget fattet under behandlingen av rusreformen for ytterligere å sikre at alle brukere av illegale rusmidler får tilgang på helsehjelp og oppfølging, samtidig som straffebestemmelsene opprettholdes. Det er svært positivt at Oslo kommune og politiet samarbeider om å etablere gode systemer for oppfølging av personer som bruker narkotika, særlig når det gjelder de yngste brukerne, avslutter Ingvild Kjerkol.

Ba om rusreform i Oslo

Uttalelsene fra ministeren kommer etter at Oslo Høyres nestleder Eirik Lae Solberg og fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget Hassan Nawaz gikk ut i VG.

Høyre-duoen ønsker at byrådet skal be regjeringen om en lovhjemmel til å innføre rusreformen i Oslo - en reform 58 av 59 medlemmer i Oslos bystyre tidligere har uttrykt støtte for.

– Oslo er den byen med størst sosiale forskjeller. De som sitter nederst ved bordet er de rusavhengige. Et bredt flertall i Oslo er for reformen, og tiden er moden for å gå fra straff til hjelp, sier Nawaz til Avisa Oslo.

Positivt, men avventende, byråd

Lokalt i Oslo er byrådet åpne for å se nærmere på forslaget når det foreligger.

– Jeg har ikke sett det konkrete forslaget fra Solberg, men er positiv til at vi ser på dette videre, sa byråd for arbeid sosiale tjenester og mangfold Rina Mariann Hansen til VG.

Hun uttalte også at Oslo skal være en pådriver for at rusproblemer møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester, ikke bøter og straff.

– Rina Mariann hadde et godt svar i VG, sier byrådsleder Raymond Johansen til Avisa Oslo.

Avisa Oslo har også tatt kontakt med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i forbindelse med den aktuelle saken.

Der Mehl ikke har besvart avisas henvendelse, henviste Støre Avisa Oslo til helseminister Ingvild Kjerkol.