– Da gjelder avtalen fra 2016 og nivået på bompengene fra den gang. Vi oppfatter at vi har strukket oss langt for å bli enige nå. Dersom bystyret vraker enigheten, er det derfor uaktuelt for oss å forhandle på nytt nå.

Det sier Vikens fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap), om utfallet hvis Oslos bystyre sier stemmer ned Oslopakke 3-enigheten.

Uttalelsen kommer etter at Avisa Oslo meldte om skepsis i både Oslo Ap og Oslo SV.

Bakgrunnen for skepsisen er at de mener at enigheten, som blant annet inkluderer finansiering av Fornebubanen uten Majorstua stasjon, i for stor grad gagner Viken og i liten grad Oslo.

Brukt store midler

Om bystyret faktisk stemmer ned enigheten når saken skal behandles i juni, er det skuffende, mener Søvik.

– Det gjør at vi går glipp av midler til kollektivutbygging i hovedstadsområdet og muligheten til å regulere trafikk, kutte utslipp og nå klimamålene våre. Det betyr også at jeg og fylkesrådet i Viken kommer anbefale fylkestinget og Arbeiderpartiets gruppe å stemme mot avtalen i juni, sier fylkesråden til Avisa Oslo.

Han viser deretter til at det allerede er blitt brukt store midler på Fornebubanen-prosjektet, som vil stå uten finansiering hvis bystyret vraker pakka.

– Å skrote Fornebubanen nå betyr at tre brukte milliarder er kastet ut av vinduet. Og vil gjøre at vi ikke når våre felles mål om flere på kollektivtrafikk og mindre trafikk inn i Oslo, sier Søvik.

– Ser ikke noe poeng

– Fra vår side kommer vi ikke til å forhandle om å øke bompengene på nytt og avtalen og nivået fra 2016 blir stående, understreker Vikens fylkesråd for finans og administrasjon.

Dersom bompengenivået blir stående, blir det ingen økning på 40 prosent i snittpris, slik forhandlingspartene i Viken og Oslo ble enige om i slutten av april. Viken Høyre har hele tiden vært skeptiske til en stor økning i bompenger.

Da Avisa Oslo spør sistnevntes partis gruppeleder Anette Solli om Viken Høyre kommer til å være interessert i nye samtaler med Oslo, svarer hun følgende:

– Jeg kan ikke si at jeg ser noe poeng i det.

Sp-fylkesråd vil heller ikke forhandle bompenger på nytt

Viken Høyre har 22 representanter i fylkestinget. Ap og fylkesrådspartiet Sp har til sammen 33 representanter.

Dermed har de tre partiene et klart flertall av fylkesrådets til sammen 87 representanter og kan stemme ned utfallet av eventuelt nye forhandlinger med Oslo. Samferdselsfylkesråd Olav Skinnes (Sp) sier imidlertid at avtalen må forhandles på nytt om Oslo sier nei til det forhandlingspartene har kommet fram til.

Han presiserer imidlertid at de nye forhandlingene ikke vil handle om bompenger, men om selve handlingsprogrammet.

- Da gjelder 2016-taksten, sier Skinnes om bompengene.