Avisa Oslo publiserte 27. juni en artikkel om masseskytingen utenfor pubene London og Per på hjørnet i Oslo to dager tidligere.

Artikkelen handlet om en persons opplevelse av hendelsen. Flere medier intervjuet vedkommende.

I går kveld valgte Aftenposten å trekke sin artikkel da avisen fikk informasjon som tyder på at kontrollen med opplysningene ikke har vært gode nok. Det førte til at Avisa Oslo har gjort egne undersøkelser, og vi har derfor valgt å avpublisere saken. Det innebærer at vi ikke kan stå inne for opplysninger i saken. Vi jobber nå med å ettergå opplysningene ytterligere og samtidig se på våre rutiner.

Avisa Oslo beklager at artikkelen ble publisert.