– Vårt mål er å gjøre Oslo til en bedre by å bo igjennom engasjerende, avslørende, nær og nyttig journalistikk. Da er dette en svært hyggelig nyhet, sier Kristin Stoltenberg, ansvarlig redaktør og daglig leder i Avisa Oslo.

For at folk skal få nytte av journalistikken, er det viktig at Avisa Oslo ikke bare er kjent, men at den også er det første man tenker på når man lurer på hva som skjer.

– For å bidra til dette har vi utviklet en ny og bedre kommunikasjonsstrategi med utgangspunkt i grundig markedsinnsikt, som er tatt ut gjennom tre kampanjepulser i høst, sier Lene Bjørck, direktør forbrukermarked i Amedia, som eier Avisa Oslo.

Parallelt har Avisa Oslo jobbet med å styrke det redaksjonelle innholdet.

– Et klart mål

– Avisa Oslo har passert Aftenposten sin «top of mind-posisjon», og er nå den første avisen oslofolk tenker på når de skal nevne en avis som skriver om byen. Solide redaksjonelle produktforbedringer i Avisa Oslo i kombinasjon med en tydeligere markedsposisjonering og økt oppmerksomhet gjennom et omforent redaksjonelt og kommersielt konsept, «byen vår, akkurat nå», har skapt sterk effekt, sier Lene Bjørck.

Hun sier at en «top of mind-posisjon» har vært et klart mål.

– Men at det skjer på under seks måneder etter de redaksjonelle og kommersielle grepene, er vi stolte av, sier Bjørck.

For å undersøke effekten ble det gjennomført en nullpunktsmåling i august, og en punktmåling mellom og etter markedskampanjene. Den viser en økning fra 26 til 39 prosent på hvor mange som svarer Avisa Oslo på spørsmålet om hvilken avis som skriver om Oslo. Aftenposten har i samme periode sunket fra 41 til 32 prosent. Undersøkelsene er gjennomført med bruk av Norstatpanel, og rundt 500 personer er spurt hver gang.

Byen vår, akkurat nå

Avisa Oslos nye slagord, «Byen vår, akkurat nå», handler om leserens tilhørighet til byen. Samtidig løfter slagordet fram den redaksjonelle gjerningen – å speile byen og oss som bor her i sanntid.

– Det er to år siden Medietilsynet beskrev hovedstaden som Norges journalistiske blindsone. I dag er ikke Oslo lenger en hvit flekk på mediekartet. Journalistikken om byen vår er slagkraftig, tett på og aldri hvilende. Jeg er skikkelig stolt av redaksjonen i Avisa Oslo, som virkelig står på for å gi folk i Oslo en god lokalavis, sier Kristin Stoltenberg.

– Det er russefest hver lørdag