Dette får AO bekreftet fra informert hold i Oslo Ap.

Det understrekes imidlertid at dette er under forutsetning av at saken ikke endrer seg fra nå og frem til Oslos folkevalgte møtes.

I partiet er man ikke overrasket over selve konklusjonen om at Rødt støtter Frps mistillitsforslag mot byråd Berg.

Men man er overrasket over begrunnelsen, blir AO fortalt.

Særlig at Rødt utelukkende legger sviktende informasjon til Bystyret til grunn - og ikke at selve saken er håndtert kritikkverdig eller på en måte som ville ha endret saken i vesentlig grad.

Akter å stå last og brast med Berg

I Oslos parlamentariske system er hver av de åtte byrådene politisk ansvarlige overfor Bystyret, mens sjefen for Byrådet har det politiske ansvaret for hele Byrådets arbeid.

AO får helt spesifikt vite at Johansen akter å stå last og brast med sin egen byråd. I Oslo Ap skal man ikke ha noen større tro på at det er sannsynlig at Rødts fire representanter kan la seg påvirke i tiden frem mot avgjørelse.

Da Rødts gruppeleder Eivor Evenrud møtte pressen tirsdag klokken 12, la hun ikke inn noen forbehold for å stemme slik at det rødgrønne byrådet går av.

Lan Marie Berg har hele tiden hatt Raymond Johansens støtte i håndteringen av ny vannforsyning.

Ligger an til mistillitsflertall

Det ligger an til flertall i bystyret for Frps mistillitsforslag mot byråd Berg.

– Berg har tilbakeholdt informasjon av svært høy alvorlighetsgrad og det er et klart brudd med informasjonsplikten til bystyret. Det er det som ligger til grunn for vårt mistillit, og jeg er glad for at det nå ligger an til at forslaget nå har fått flertall, har forslagsstiller Camilla Wilhelmsen (Frp) sagt.

Flertallet ble klart etter at Rødts gruppeleder Eivor Evenrud informerte pressen om hennes partis standpunkt i saken. Evenrud la stor vekt på at Berg informerte om milliardoverskridelsene tilknyttet Oslos nye vannforsyning først i mai - selv om Vann- og avløpsetaten (VAV) slo alarm overfor byrådsavdelingen om kraftig økte kostnader allerede i desember.

Samtidig kritiserte hun at bystyret dermed ikke fikk muligheten til å være med på å påvirke prosessen.

– Oslo skal bruke flere milliarder på ny vannforsyning, og det prosjektet må styres, ledes og informeres av en byråd som vi har tillit til, sa gruppeleder Eivor Evenrud.

Rødt føyer seg inn blant Frp, FNB, Sp, Venstre og Høyre, som allerede hadde uttrykt mistillit. KrF har i likhet med Høyre holdt døren åpen for at ny informasjon kan dukke opp før bystyremøtet onsdag. Der skal mistillitsforslaget voteres over.

Helt uenig med brudd på informasjonsplikten

På Facebook tirsdag formiddag forsvarer Lan Marie Berg (MDG) måten hun har håndtert prosjektet på:

- Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte.

Berg skriver videre at hun er uenig i påstanden om at hun har brutt informasjonsplikten:

- Jeg mener helt klart at jeg ikke har det. Realiteten er at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt: mye raskere i denne saken enn Stortinget fikk da det ble avdekket en større kostnadssprekk på Intercity-utbyggingen til Moss, hvor Frps statsråd Dale og KrFs Hareide bruke 21 måneder på å legge frem kvalitetssikra informasjon for Stortinget. Jeg brukte tre måneder. argumenterer hun.

- Det jeg har gjort, er det som er jobben min: å sørge for at hver stein er snudd før jeg går til bystyret og ber om mer penger, og overlate til bystyret om de mener det er verdt prisen.