Pressekonferansen holdes i Atendal. Etter det AO får opplyst kommer den til å omhandle Bastholm.