– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Oslo å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Kristin Stoltenberg i Avisa Oslo.

Også i år inviterer Avisa Oslo lag og foreninger til å søke om midler. De forrige gangene vi har delt ut midler, har det vært stor interesse. Stoltenberg regner med at det samme vil skje denne gangen og at det vil komme inn mange søknader

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier hun.

Pengestøtten fra Avisa Oslo inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Avisa Oslo samarbeider med de andre Amedia-eide lokalavisene i Oslo om å dele ut 750.000 kroner. Juryen vil blant annet bestå av redaktørene i Nordstrands Blad, Nordre Aker Budstikke, Akersposten og Sagene Avis. Juryleder er ansvarlig redaktør og daglig leder i Avisa Oslo, Kristin Stoltenberg. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad