Endringene – som kommer som en del av bompengeavtalen mellom Oslo, Viken og staten – var opprinnelig planlagt den 1. august.

Sekretariatsleder Terje Rognlien for Oslopakke 3 informerer imidlertid om at regjeringen på nåværende tidspunkt ikke har godkjent avtalen der de reduserte takstene framgår. Etter en godkjenning fra regjeringen, vil publikum varsles og gis en frist på 4 til 6 uker før de endrede takstene iverksettes.

– Publikum skal ha anledning til å påklage endringene, sier Terje Rognlien til Avisa Oslo om bakgrunnen for varslingsprosedyren.

Avisa Oslo beklager feilinformasjonen i den opprinnelige artikkelen.

Avisa Oslo har sendt samferdselsdepartementet en e-post med spørsmål om hva som er status med tanke på godkjenning av de endrede bomtakstene. Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet skriver følgende i en e-post:

«Det er partene i forhandlingene, som har utarbeidet forslaget til avtale. Partene er Statens vegvesen på vegne av staten, samt Oslo og Viken. Det er riktig at forhandlingene og prosessen har tatt noe tid, som derfor har ført til at Samferdselsdepartementet ikke har tatt endelig stilling til avtalen enda. Vi vurderer nå avtaleutkastet og tar sikte på å konkludere i relativt nær fremtid.»

«Når det gjelder eventuelle nye takster viser vi til avtaleutkastet.»

Videre baserte vår artikkel seg på følgende oversikt fra Elbilforeningen over de planlagte takstendringene. Disse tallene er korrekte:

Her er faksimile av den opprinnelige saken Avisa Oslo publiserte onsdag.