Det kommer fram av det ferske forslaget til nytt budsjett i Oslo.

«Forslag til økonomiplan 2021–2024 innebærer at gebyrsatsene for vann- og avløp økes med 4,5 % i 2022, økes med 9 % i 2023, økes med 5,5 % i 2024 og økes med 3 % i 2025,» heter det i budsjettforslaget.

Dette gjelder for en gjennomsnittsbolig på 120 kvadratmeter.

Det reagerer FNBs gruppeleder Bjørn Revil kraftig på.

– Dette er en kraftig økning. Dette kommer på toppen av økte strømpriser. I det hele tatt blir det dyrere for vanlige borgere, sier Revil til Avisa Oslo.

Han kobler avgiftsøkningen sammen med budsjettsprekken i vannforsyningssaken.

– Nå ser vi at regningen kommer. Dette var en dårlig håndtert sak av byrådet, og nå får vanlige folk regningen for dette. Det er i det hele tatt veldig leit, sier Revil.

Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Martin Nielsen, understreker at det ikke kun er vannforsyningssaken som gjør at prisene går opp.

– Økningen i sin helhet skyldes ikke vannforsyningen. En stor del av økningen er helt ordinær prisstigning. I tillegg er det andre, viktige prosjekter som bidrar til økningen. Økningen på 9 prosent i 2023 skyldes for eksempel i stor grad utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg og nye bassenger på Oset, sier Nielsen.

– Har vært lave avgifter

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), mener at den nye reservevannforsyningen er en nødvendig investering for oslofolk.

– Mye er vanlig prisstigning. Det øvrige er fordi vi nå endelig investerer i helsen og sikkerheten til oslofolk, gjennom å sikre trygg vannforsyning, sier Stav til Avisa Oslo.

Stav presiserer viktigheten av å ha en trygg vannforsyning i byen.

– Et langvarig bortfall av vann i Oslo kan gjøre at pandemisituasjonen framstår som en mild bris. Vi risikerer rett og slett og måtte evakuere Oslo om vi ikke har en reservevannforsyning, så dette er vel verdt pengene. Men selvfølgelig skal vi se på alle mulighetene for å ta ned avgiftene. Samtidig har vann- og avløpsavgiften vært lav i Oslo, og selv med denne økningen vil vi ligge cirka midt i sjiktet, sier Stav.