– Det som kommer fram her er urovekkende. Jeg blir bekymret, sa Oslo Unge Høyres leder Hassan Nawaz tilbake i desember.

Han viste til en kommunal UngOrg-rapport der hovedstadens ungdom fortalte om stor ensomhet, frafall og «soningsskader» underveis i en koronapandemi som bare varer og varer. Særlig tøft var det for dem som allerede slet faglig – en gruppe også byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) uttrykte sterk bekymring for etter et bekymringsbrev fra Elevombudet og Mobbeombudet.

Da Avisa Oslo tok kontakt om Nawaz' ønske om en handlingsplan mot ensomhet blant unge i Oslo, svarte byråden aldri på forespørselen.

Uvanlig allianse

– Det virker ikke som om byråden ikke har tatt innover seg alvoret, sier Unge Høyre-politikeren oppgitt til Avisa Oslo to måneder senere.


Når Nawaz tar forslaget opp på nytt denne gangen, er han likevel optimistisk.

Årsaken er en uvanlig allianse bestående av hans eget Oslo Unge Høyre og Oslo AUF – to ungdomspartier som ofte står på hver sin side i mange prinsippsaker.

De er imidlertid helt enig om at handling trengs.

– Nå er det på tide å samle kreftene, slik at vi får en bedre oppfølging av barn og unge, sier Oslo AUFs leder Varin Hiwa til Avisa Oslo om hvorfor hun støtter forslaget om en handlingsplan mot ensomhet blant unge.

Advarer mot langvarige konsekvenser

For Hiwa er det ingen tvil om at klokka tikker.

I fjor fortalte Alarmtelefonen, Kirkens SOS, Røde Kors og Blå Kors om en voldsom økning i barn som ringer deres hjelpetelefoner, og Helsedirektoratet har gått ut og advart at unge lider under koronatiltakene, som har vært særlig strenge i Oslo-regionen.

«Det at situasjonen for svært mange har stått over så lang tid, gjør at tåleevnen er redusert, og at selv tidligere barn/ungdom som kan karakteriseres som ressurssterke, er preget av situasjonen. Dette tilsier at antall utsatte nå øker kraftig», skrev direktoratet.

– Vi kan ikke sitte og vente. Konsekvensene av dette kan bli kjempestore på lang sikt, og hvis vi venter til de allerede har falt ut av skolen og får psykiske problemer, er vi for sent ute. Vi må ha tidlig innsats, argumenterer Hiwa.

Enige om forslag

– Jeg er veldig glad for at vi har med oss AUF i denne saken. Barn og unge har måttet betale en stor pris i pandemien, og nå er det på tide at skolebyråden våkner opp og får på plass tiltak, sier Hassan Nawaz i Unge Høyre

AUF og Unge Høyre er ikke bare enige om at en handlingsplan trengs. De er også samkjørte om foreslå en rekke tiltak. Disse går i ut på å utvide tilbudet elevene har innen psykisk helse gjennom skolevesenet:

  • Ha lavere terskel for å komme til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).
  • Få flere lavterskeltilbud uten timebestilling i kommunene.
  • Etablere ungdomshelseteam ved helsestasjoner og sykehus.
  • Økt bemanning i skolehelsetjenesten.
  • Utvidet tilbud på hjelpetelefonene.
  • Gi elever tilgang på skolepsykolog.
  • Få på plass en døgnåpen digital helsesykepleier-tjeneste.
  • Gi alle elever tilbud om helsesykepleier i skoletiden.

Mener forslaget er for defensivt

«Jeg er i likhet med Unge Høyre og AUF bekymret for den psykiske helsen til unge», understreker skolebyråd Thorkildsen i en e-post til Avisa Oslo.

Byråden mener imidlertid at punktene ungdomspartiene foreslår er litt for defensive. Dette i og med at flere av dem tar opp tiltak byrådet allerede har påbegynt eller fullført, ifølge Thorkildsen.

«En handlingsplan løser ingenting i seg selv, det trengs handling. Det har vi gjort, og kommer til å fortsette med», skriver byråden.

Les også

Private helsetjenester løser ikke utfordringene, SV!

Her viser hun blant annet til en styrking innen skolehelsetjenesten, som Thorkildsen beskriver som 91 prosent flere årsverk enn det som var da de rødgrønne tok over i 2015.

Videre peker byråden på styrkingen av lavterskeltjenesten Oslohjelpa (med 7 millioner kroner i årets budsjett) og UngArena, samtidig som hun sier at kommunen har et utvidet tilbud på hjelpetelefonene.

«Både hjelpetjenester og chattetjenester har åpne linjer der trygge voksne med taushetsplikt kan lytte og møte barn og unge som trenger noen å snakke med», understreker Inga Marte Thorkildsen.

Ber Oslo Høyre pushe regjeringen

Angående ønsket om å ha en døgnåpen digital helsesykepleier-tjeneste, svarer Thorkildsen at kommunen jobber med å digitalisere helsestasjonstjenesten via DigiHelsestasjon. Det ferdige resultatet blir imidlertid ikke noen døgnåpen tjeneste.

«Den døgnåpen barnevernsvakten er allerede et tilbud for akutte tilfeller og har døgntilgjengelige telefontjenester», opplyser byråden.

Når det gjelder å gi alle elever tilbud om helsesykepleier i skoletiden, svarer Thorkildsen at bemanningen er økt kraftig av nåværende byråd, men at det ikke er nok.

«Vi har nå startet et arbeid med å se om bemanningsnormen er i tråd med elevenes behov og ønsker. Dette er et større arbeid som vil ta tid», skriver hun i e-posten Avisa Oslo har fått.

Byråd Inga Marte Thorkildsen ber også Oslo Høyre, som Hassan Nawaz representerer i bystyret, hjelpe til for å ha lavere terskel for å få behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og de distriktspsykiatriske sentrene (DPS), slik AUF og Unge Høyre ønsker.

«Her bør vi trekke på alle ressursene vi har. Psykologene hos BUP, som regjeringen styrer må drive mer oppsøkende arbeid og være til stede for elevene. Det pusher vi regjeringen på og håper Oslo Høyre vil gjøre det samme. Fra byrådet har bydelene fått en klar beskjed om at de skal legge til rette for tilgang til bydelspsykologer i skolehelsetjenesten og initiere et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten om felles tilstedeværelse på skolen», skriver byråden.

Les også

Rusreform redder liv