Torsdag denne uken møttes ungdomspartiene til skoledebatt på Valle Hovin videregående skole. Der deltok blant andre Varin Hiwa (AUF) og Hassan Nawaz (Unge Høyre), og Hiwa forteller at representantene fra AUF reagerte sterkt på et utsagn fra Høyres bystyremedlem underveis i debatten:

  • Se video fra innlegget lenger ned i saken!

– Dette var en skoledebatt, og etter hvert kom vi inn på innvandring. Han (Nawaz jour.anm) antydet da at Arbeiderpartiet ville rive hijaben av unge jenter om de kommer til makten. Det baserer han på et utsagn fra Hadia Tajik for fire år siden, der hun, som enkeltperson, ikke som Arbeiderpartiet, sa at hun ville ha hijabforbud i barneskolen. Det er ikke et standpunkt Arbeiderpartiet har og det har ikke noe med politikken til Arbeiderpartiet å gjøre, sier hun.

– Triste

Hiwa forklarer videre at hun synes det er usaklig å komme med en slik påstand, spesielt når det sitter unge jenter i salen som bærer hijab.

– Vi var triste etter debatten. Det kom flere unge jenter bort til standen vår og spurte om det stemte at vi ville rive av dem hijaben dersom Arbeiderpartiet vinner valget.

I et videoklipp Avisa Oslo har fått tilsendt ser man Hassan Nawaz holde et innlegg om innvandringspolitikk. Der trekker han frem at Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann vil ha en strengere innvandringspolitikk og at nestleder (Hadia Tajik) vil ha hijabforbud i barneskolen, før han sier:

– Jeg tror det er mye bedre å snakke med elevene og spørre hvordan vi kan få en bedre innvandringspolitikk, ved å ta imot flere flyktninger, ha en human og rettferdig politikk, fremfor å rive av hijaben til uskyldige jenter, Arbeiderpartiet.

Se videoen her:

Dette mener Hiwa Unge Høyre-lederen i Oslo må svare for, og hun stiller spørsmål ved om dette er en påstand Oslo Høyre stiller seg bak.

– Dette handler om hva slags debattklima man ønsker å ha. Vi ønsker ikke at folk tror de får dratt av seg hijaben dersom Arbeiderpartiet vinner valget, sier hun.

Tatt ut av sammenheng

På spørsmål om hva han mente med utsagnet sier Nawaz at han ville frem til at et forbud mot hijab ikke er løsningen for bedre integrering.

– Om hijab i barneskolen er seksualiserende eller ei, kan diskuteres, men forbud skaper ikke den dialogen vi trenger for en bedre integrering, sier han.

Han mener det fremkommer av videoen at han ikke påstår at Arbeiderpartiet vil «rive av jenter hijaben» dersom de får makten, og at han mener sitatet er tatt ut av sammenheng.

– Skarpe formuleringer

– Forstår du at AUF reagerer på utsagnet?

– Skoledebatter har ofte litt skarpe formuleringer. Jeg forholder meg til hva Arbeiderpartiets nestleder har sagt til VG. Så vidt jeg vet har hun ikke snudd, hvert fall ikke uttalt det til . Hvis Tajik som Norges mest fremførende politiker med minoritetsbakgrunn, har endret mening, synes jeg det er positivt, sier han.

På spørsmål om dette er påstand Oslo Høyre stiller seg bak svarer han at Oslo Høyre er mot et forbud i barneskolen.

– De er prinsipielt tilhenger av ytringsfriheten, også der den gir seg uttrykk som en hijab, sier han.