Det får Avisa Oslo bekreftet fra hans nærmeste familie.

Engh, som var utdannet jurist, har bemerket seg som aktivist helt siden han på 70-tallet var en av bidragsyterne til det anarkistiske tidsskriftet Gateavisa, der han skrev under pseudonymet Josef S.

Gjennom hele sitt voksne liv var Engh forkjemper for tradisjonell arkitektur og markant motstander av modernistisk arkitektur. Han var med på å etablere den internasjonale organisasjonen International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism (INTBAU), som i dag har kong Charles III av England som sin høye beskytter.

De siste årene har Engh imidlertid vært særlig kjent som talsperson for Arkitekturopprøret, som han var med å starte i Norge i 2016.

Fikk pris for å «redde» Grünerløkka

Som uttalt anarkist var en av Enghs kjernesaker å få inn større grad av lokal medbestemmelse i byutviklingen. Han var også pådriver for å reformere arkitekturutdanningen, og styre den vekk fra modernismen.

– Modernismen er ikke et faglig standpunkt, men en ideologi som har fått makt over arkitekturfaget. Vi trenger derfor en reformering av arkitektutdanningen, slik at det blir mer mangfold i opplæringen, sa han til tidsskriftet Sivilisasjonen i fjor.

Intervjuet ble utført i forbindelse med at Engh vant Sivilisasjonsprisen 2020 (utsatt på grunn av pandemien).

I sin begrunnelse trakk juryen frem at Engh, som en del av boliggruppen i Jussbuss, jobbet aktivt med å hindre den planlagte rivingen av gamle arbeiderboliger på Grünerløkka på 1970-tallet.

– Det var her jeg forstod viktigheten av beboermedvirkning. Vi lever i et demokrati og det bør utvides til det jeg kaller direktedemokrati. Det betyr å involvere befolkningen i hvordan ny bebyggelse skal utformes, slik at de opplever den som berikende, sa Engh i det samme intervjuet.

På hils med kong Charles

Gjennom sitt arbeid med INTBAU hadde Engh flere møter med den nåværende kongen av Storbritannia, Charles III.

I et intervju med avisa Vårt Oslo, trakk Engh frem Charles sitt mangeårige engasjement for tradisjonell arkitektur i nybygg. Han anslo å ha møtt den britiske monarken om lag seks ganger.

– Noen synes det er underlig at jeg har så stor respekt for en kongelig person, når jeg også fremhever anarkistiske ideer. Mitt svar er at vi trenger nytenking på alle nivåer i samfunnet, også på toppen, sa Engh til avisa.

I tillegg til sitt organisatoriske og aktivistiske engasjement, var Engh jurist i det kommunale utbyggingsselskapet Oslo Byfornyelse AS, som gjennomførte oppgraderinger av eldre bebyggelse i Oslo på 1980-tallet.

Engh etterlater seg tre voksne barn.