Hver dag besøker Arild Ruus Simensen kona Tove Haug på sykehjemmet på Romsås.

Da Tove ble dement, satte de seg på venteliste for en plass på sykehjemmet i nærheten av leiligheten. I fjor sommer hadde ekteparet vært gift i femti år. Samtidig ble tilstanden til Tove forverret.

Da fikk hun plass på Romsås.

Familien var lettet og glade. Det viste seg raskt at Tove skulle trives her. Arild besøker henne hver dag. Det er viktig for ham å være nære Tove, og da hun fikk plass her, bestemte han seg for å flytte til Romsås.

Nå har Arild solgt leiligheten i Suhms gate ved Marienlyst, hvor han og Tove bodde sammen i en årrekke og kjøpte en leilighet i Ravnkollveien – bare 300 meter fra sykehjemmet.

Bare noen dager før overtakelsen av den nye leiligheten fikk han beskjeden: Sykehjemmet skal legges ned.

Tove og 78 andre pasienter må flytte.

– Jeg har ikke turt å fortelle henne det enda

Arild er opprinnelig fra Nittedal, men har bodd «hele livet» i Oslo. På jusstudiene møtte han Tove fra Sagene.

– Tove var mye flinkere enn meg. Hun var dritgod altså, forteller Arild og ler.

Hun fikk en lang karriere: Etter noen år i NRK arbeidet hun i lovavdelingen i Justisdepartement, deretter i Oslo skifterett som dommer. I flere år jobbet hun i miljøverndepartementet under Gro Harlem Brundtland, deretter ble hun personalsjef i LO. Det var hun i mer enn ti år.

Arild har jobbet med tomtefeste et i advokatfellesskap i alle år. Sammen har de to døtre.

Da Tove begynte å bli syk, ble hun veldig nervøs. Arild forteller at hun vandret mye om natten. For mange demente er følelsen av tilhørighet og trygghet ekstra viktig. Det mener Arild de har fått på Romsås. Avdelingen er liten, og personalet, de pårørende og pasientene kjenner hverandre godt. Mange beskriver de ansatte her som en ekstra familie, forteller ekteparet.

– Vi er så utrolig fornøyde med sykehjemmet. De ansatte er helt fantastiske og gjør en veldig god jobb, sier Arild.

Tove går fortsatt mye, men nå er det turer i Lillomarka, som ligger rett utenfor dørene. Hun og Arild går gjerne én mil om dagen.

– Det er dette med tryggheten. Her har Tove endelig falt til ro og blitt trygge på de som jobber her. Når vi flytter, så må vi begynne helt på nytt, sier Arild.

– Jeg har ikke turt å fortelle henne at hun må flytte ennå. Jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle om nedleggelsen. Det gruer jeg meg skikkelig til, fortsetter han.

Gullbryllup

Sykehjemmet ligger vegg-i-vegg med Romsås senter. I første etasje ligger biblioteket og baren «Mind the gap», som har blitt et viktig samlingssted for både sykehjemmet, men også andre på Romsås. Arild forteller at han skal feire 75-årsdagen her sammen med Tove og flere andre.

Tove bor i andre etasje. Her er det en stor veranda med utsikt over hele Romsås. Her skal det egentlig bygges en pergola og settes i stand, men nå frykter de at planene skrinlegges på grunn av nedleggelsen.

Post to, demensavdelingen, er en liten avdeling. Det gjør at alle kjenner hverandre. De ansatte blir som en ekstra familie, forteller de.

På rommet til Tove henger bryllupsbildet deres. I fjor feiret hun og Arild gullbryllup. Resten av veggene er dekket av malerier. Arild har «alltid» malt, men da Tove ble syk og flyttet på hjem, tok han opp igjen malerkosten. Nå henger flere av maleriene hans på romme til Tove.

– Det er en forferdelig sykdom. Som pårørende er demens veldig vanskelig. For mange føles det ut som om man mister ektefellen.

Enkel standard

Rommet er ikke veldig stort. Her er en seng, et par stoler, klesskap og en TV. En liten gang og et enkelt bad.

– Det er enkel standard, men hun har alt man trenger. Det er i hvert fall ikke utdatert, som jeg ser at mange av de som vil avvikle mener, sier Arild.

Et av argumentene som har blitt fremmet for å legge ned sykehjemmet er at standarden er dårlig, og at flere av beboerne må dele bad. Arild syns ikke det er et godt argument:

– Hvis det er det denne nedleggelsen handler om, så kan de jo heller fikse bygget litt. Jeg har spurt om det finnes noe anslag for hva det ville kostet, men det har de ikke engang regnet på.

– Vi må jo begynne på nytt igjen

For mange kom beskjeden mandag som et sjokk. Om bare en måned skal Arild ta over leiligheten i Ravnkollveien.

– Jeg trodde at jeg bare skulle bo 300 meter fra henne, men nå kan det jo bli mye lenger, sier Arild.

– Pasientene blir litt kasteballer. Å måtte flytte på denne måten er en veldig opprivende prosess for en sårbar gruppe. Jeg reagerer på at ingen har fått være med i prosessen om avviklingen. Ingen har spurt pasientene eller de pårørende. Ingen har spurt de over hundre ansatte som nå mister jobben sin her, legger han til.

På møtet i bydelsutvalget samme uke som beskjeden kom, leverte Arild et skriv med over 500 protester med vedtaket. Han forteller at han opplever at det er stor motstand mot nedleggelsen, ikke bare fra pasienter og pårørende, men også fra naboer i området.

– Vi skal ikke gi oss, men jeg er redd kommunen har bestemt seg. Jeg føler ofte at vi eldre blir stående nederst på rangstigen, sier Arild og tenker seg om før han legger til:

– Det er farlig å bli gammel.


Flere forhold bak avgjørelsen

Det var Sykehjemsetaten som mandag informerte de ansatte, pårørende og beboerne på sykehjemmet om avviklingen. Direktør i Sykehjemsetaten, Anne Sørli Berger, sier det er tre grunner til at sykehuset legges ned:

For det første er det mindre behov for sykehjemsplasser i byen, oppgir hun og sier at det fattes vedtak i bydelene om behov for sykehjemsplasser, som danner et grunnlag for den kapasiteten som Sykehjemsetaten skal gi til byen.

– Det andre er at det har vært et områdeløft rundt Romsås og Romsås senter. I det arbeidet er man ganske tydelig på at det ikke er ønskelig å bygge et nytt sykehjem. Den tredje årsaken er at sykehjemmet ligger i et bygg som ikke tilfredsstiller de kravene vi stiller til et sykehjem i dag. Det er et gammelt bygg, tilfredsstiller ikke krav til morgendagens sykehjem. Flere av beboerne har eget bad. Det er sprinkler kun i de nederste etasjene, som ikke er tilfredsstillende i tilfelle brann, sier Sørli Berger, og legger til:

– Vi hadde 12 ledige sykehjemsplasser der før nyheten ble kjent mandag. Det er flere forhold som er bakgrunnen for at det ble besluttet å avvikle driften ved Romsås.

Innen 2023 må alle pasientene være ute. Hun tror avviklingen vil gå raskt og at pasientene vil være flyttet før fristen.

Sørli Berger sier at de har lagt ned over 500 plasser i de senere årene. Etaten har erfart at mange flytter ganske raskt når en slik avgjørelse er tatt. Flere har satt seg på venteliste til et annet sted relativt raskt. De vil få prioritet til det sykehjemmet som de har ønsket, så langt det lar seg gjøre.

– Vil disse pasientene garanteres å få plass på et sted de ønsker?

– Vi tror det. Vi har den erfaringen fra tidligere prosesser. Vi kan aldri garantere, men vår erfaring er at de får den plassen de ønsker. De setter opp tre ønsker og vi prøver å innfri et av de tre ønskene. Vår erfaring er at de får oppfylt plassen på ett av de stedene de ønsker.

– Oppleves å komme brått på

Sørli Berger sier at hun forstår at nedleggelsen er en tøff beskjed å få:

– Disse prosessene oppleves å komme brått på. Det er en tøff beskjed å få. Vi har en stor forståelse for at alle synes dette kommer for brått. Vi ser allerede at 30 stykker har satt seg på venteliste på et nytt sted. Men det er en tøff beskjed å få, det ville vi alle synes, sier hun.

I etterkant av møtet mellom de berørte parter, har flere politikere i bydelen tatt ordet og sagt at dette er ukjent for dem. Sørli Berger bekrefter at politikerne fikk beskjed etter de først berørte, men legger til:

– Det er vel kjent at det er områdesatsing på Romsås, så det er ingen ny informasjon. Det er et arbeid som har pågått over lengre tid. At vi skal få færre sykehjemsplasser i byen er ingen ny informasjon. Det er bydelene og bydelspolitikere i byen som har bestemt hvor mange sykehjemsplasser de skal kjøpe. Det er ikke vi som vedtar budsjettene i bydelene.

Det er nå blitt lagt ned to sykehjem i bydel Grorud på kort tid. Flere reagerer på dette, og hvordan det vil berøre de som bor i bydelen.

– Det er per 2. mai 48 ledige langtidsplasser i Oslo. 12 av disse er på Romsås sykehjem. Bydelene har varslet et ytterligere redusert behov på 51 plasser i 2. halvår 2022. Det er et mål for eldreomsorgen i Oslo kommune at flest mulig skal bo livet ut i eget hjem med tiltak for å tilrettelegge for dette. I tillegg er det en nedgang i eldrebefolkningen i målgruppen for sykehjemsplass, og veksten kommer ikke før nærmere 2030. I dette området var det flere sykehjemsplasser enn det som er bestilt av bydelene. Ser du i vest er situasjonen en annen. Derfor er det helt naturlig at det er dette sykehjemmet som avvikles.

– Det er flere sykehjemsplasser i denne delen av byen enn dette geografiske området bestiller. Vi erfarer at når man skal på sykehjem vil man bo et sted i nærheten av der man har levd sitt i liv. Jeg vil tenke meg at mange vil søke seg til Rødtvet eller Ammerudlunden, sier Sørli Berger.

Avisa Oslo har tatt kontakt med bydel Grorud som henviser til Sykehjemsetaten.

Les også

Ukrainske Olga (33) jobbet med flyktninger. Så ble hun selv flyktning: – Vi er nye muligheter

Nå skal den gamle fansen få oppleve «Big Hand» digitalt: – Det er utrolig

Kersti (81) ble nektet å betale med kontanter på seniorsenteret: – Nedverdigende