Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidslaget var sekunder unna å bli påkjørt av t-banen: – Skremmende og ubehagelig

Mens arbeidsteamet jobbet i sporet på Majorstuen, kom et t-bane-vognsett kjørende midt imot.

For abonnenter

Natt til 26. april: To arbeidsteam er ute i mørket på sporområdet ved Majorstuen stasjon. De skal bore i grunnen og sjekke om det ligger kabler og rør under bakken der de skal jobbe (kabelpåvisning). De er på oppdrag for Fornebubanen, som skal bygges mellom Majorstuen og Fornebu.

Hvert team hadde med seg en sikkerhetsleder fra Sporveien med god kompetanse på arbeid i sporet. Selv om T-banen på tidspunktet var stengt for normal drift, kan det være tog som kjører på sporene utenfor rutetid.

Etter at jobben var gjort, beveget det ene teamet seg tilbake mot Majorstuen stasjon.

«Kort tid etter oppdaget et medlem av kabelpåvisningslaget at det kom et tog kjørende på sporet de oppholdt seg. Kabelpåvisningslaget rakk å komme seg ut av sporet før toget passerte. Ingen skade på personell eller utstyr, men hendelsen opplevdes som skremmende og ubehagelig av flere i påvisningslaget. Flere av aktørene hadde forutsatt at strømmen var frakoblet mens kabelpåvisningen pågikk, og at det derfor ikke var mulig at det kunne komme tog mens de holdt på», heter det i Fornebubanens 18 sider lange rapport om hendelsen, som Avisa Oslo har fått innsyn i.

En støkk

Teamet jobbet ut av sporet og trengte seg opp mot kulvertveggen mens toget passerte forbi i sporet. Strømmen ble først koblet ut etter at toget hadde passert.

– Det var en overraskende situasjon for en av deltakerne. I etterkant ser vi at informasjon om sikkerhetsrutiner i forbindelse med slike operasjoner kunne ha vært enda tydeligere, og gjerne gjentatt, sier Axel Aubert, kvalitetssjef i Fornebubanen, til Avisa Oslo.

– Hvordan tolker dere dette?

– Vi tolker dette som en støkk, men det tar likevel ikke bort ubehaget og usikkerheten i hvordan de reagerer. Det blir stående igjen som noe vi vil jobbe med for at ikke skal skje igjen, sier Aubert.

– Dette er et stort og komplekst prosjekt. Vi har rutiner og prosedyrer for at det ikke skal forekomme uønskede hendelser, og vi har også rutiner for hva vi gjør dersom det skulle forekomme, supplerer kommunikasjonssjef Line Fredriksen.

Les også

T-banen kjørte fra Sarah (23) og rullestolen to ganger: – Følte meg hjelpeløs

Behov for gransking

Det var Prosjektgruppe Fornebubanen (PGF) som meldte inn behovet for en gransking. Gruppen består av innleide konsulenter fra Cowi og Multiconsult, som bidrar med prosjekteringstjenester, men også noen fysiske oppgaver på prosjektet, som grunnboring og kabelpåvisning.

Analysegruppen har intervjuet de tilstedeværende denne natta.

Arbeidet ble gjennomført i en sving, hvor det ikke er klar sikt til togene som kommer fra Majorstuen.

«Det er områder der det ikke er tillatt å oppholde seg når det er trafikk i sporet på grunn av manglende rømningsmuligheter», heter det i rapporten.

Granskingsrapporten konkluderer med at uklare roller og manglende kommunikasjon på flere nivåer, kombinert med styringsdokumenter som ikke var oppdaterte, førte til hendelsen.

Les også

Her står Sporveiens tjenestebil ulovlig parkert. Men boten ville de ikke godta

– Har det bra

Fornebubanen, ved kommunikasjonssjef Fredriksen, svarer Avisa Oslo på vegne av PGF.

– I etterkant av denne hendelsen har de satt i gang arbeid med en sikkerhetsinstruks for arbeid på spor og bane. Denne instruksen omhandler Sporveiens reglement vedrørende arbeid på og ved spor. I instruksens stilles det krav til at de alltid skal gjennomføre en stedsspesifikk Sikkerjobb-analyse. I tillegg gjør prosjektleder en risikogjennomgang i forkant av arbeidet, skriver Fredriksen i en e-post.

– Når det gjelder den berørte medarbeider, har vedkommende fått tilbud om støtte fra bedriftshelsetjenesten og har det bra, legger hun til.

På vegne av Sporveien svarer fungerende kommunikasjonssjef Ina Helen Østby.

– Alle hendelser som innebærer en risiko tar Sporveien alltid på største alvor. I dette tilfellet var det nok dessverre flere ting som ikke var i henhold til våre rutiner. Og dette følges opp. Det aller viktigste nå er at rapporten peker på flere læringspunkter. De skal Sporveien og Fornebubanen fremover jobbe med og sammen om, nettopp for å forhindre at slike hendelser kan skje igjen, skriver hun i en e-post.


Kommentarer til denne saken