– Det er selvfølgelig ikke greit at folk jobber gratis. Folk skal ha betalt for de timene de jobber. Det er et grunnleggende premiss i vårt arbeidsliv, at man får betalt for tida man gir til arbeidsgiver.

Det sier arbeidsbyråd Rina Mariann Hansen etter at Avisa Oslo søndag publiserte avsløringen «Kjendissalongene», om arbeidsforholdene i frisørbedriften Gevir.

Avisa Oslo har snakket med 30 nåværende og tidligere Gevir-ansatte. De forteller at frisørene hovedsakelig jobber på provisjon, som betyr at de får en prosent av det kundene betaler. Samtidig forteller frisørene at det var forventet at de jobbet gratis for såkalte «æresgjester» – eller kjendiser. I tillegg forteller mange at de har jobbet gratis på ulike arrangement for sin arbeidsgiver.

Det syns ikke byråden noe om.

– Vi er opptatt av trygge og ryddige arbeidsforhold i Oslo. Vi har et mangefasettert arbeidsliv hvor mange følger spillereglene som finnes, men mange er også nye og en del av en ny økonomi, som ikke har en så etablert forhold til arbeidslivet. Denne saken kan være et eksempel på det, sier Hansen.

– Ingen skal oppleve å bli utnyttet

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Maria Walberg, har også lest Gevir-avsløringen. Hun sier at gode lønns- og arbeidsvilkår skal være normen i alle deler av arbeidslivet.

– Ingen skal oppleve å bli utnyttet på arbeidsplassen sin, sier Walberg.

Hun mener at den norske modellen, som er basert på et organisert arbeidsliv, har gitt oss et samfunn med høy produktivitet, høy tillit, små forskjeller og god evne til omstilling.

– Det er dette som er norsk næringslivs virkelige styrke, at man i stor grad investerer i sine ansatte.

Walberg sier at Arbeidstilsynet har en viktig oppgave med å følge opp sikkerhet og seriøsitet i arbeidslivet.

– Vi har styrket Arbeidstilsynet med 20 millioner kroner til økt kapasitet, tilsyn og kontroll mot useriøsitet og sosial dumping i 2022. Tilsynet har også fått føringer om å være aktivt, synlig og til stede i virksomhetene.

Understreker viktigheten av å organisere seg

Byråd Hansen mener både arbeidstakere og arbeidsgiver har mye å tjene på å organisere seg.

– Én ting er jo at den enkelte arbeidstaker vil stå sterkere om den organiserer seg, men den enkelte arbeidsgiver tjener på å organisere seg og tjene pliktene og rettighetene man får som arbeidsgiver, sier Hansen.

– Kan man be sine ansatte om å jobbe dugnad?

– Nei, man kan ikke be sine ansatte jobbe dugnad for bedriften. Som arbeidsgiver har man rettigheter, men også plikter, sier hun.

Daglig leder og gründer i Gevir, Agnes Gulbrandsen, skriver i en e-post til Avisa Oslo at Gevir ikke har bedt sine ansatte om å jobbe på dugnad eller jobbe gratis for bedriften.

Med uttalelser som «man kan ikke be sine ansatte jobbe dugnad for bedriften», er det viktig at det kommer frem at Gevir ikke ber sine ansatte om å jobbe dugnad. Vi ber våre ansatte om å gjøre sine arbeidsoppgaver, som de får god lønn for, skriver Gulbrandsen.

Ifølge Gulbrandsen er lønnssnittet for 2021 ved deres avdelinger for såkalte senior- og juniorfrisører med fulle årsverk henholdsvis 670.997 og 462.880 kroner.

– Disse tallene er ekskludert bonuser og selvsagt uten frilansinntekter, som flere av gevir sine stylister har, skriver hun.

Avisa Oslo har gjennomgått årsregnskapene som ligger offentlig tilgjengelig i Brønnøysundregistrene. Regnskapene viser at gjennomsnitts-årsverket på Gevir tjente cirka 430.000 kroner. Noen av disse ansatte hadde stillinger som for eksempel lærlinger, som trakk gjennomsnittet ned.

Avisa Oslo har også gjennomgått skattelistene for å se hva noen av de ferdigutdannede frisørene på Gevir tjener eller har tjent. Gjennomgangen viser et stort spenn fra i underkant av 200.000 kroner i årsinntekt til lederne i salongene som tjener opp mot 1,5 millioner kroner.

Agnes Gulbrandsen opplyser at gjennomsnittsinntekten for ansatte er 538.355 kroner. Hun har da tatt utgangspunkt i de med fulle årsverk, som ikke er sykemeldt og får lønn fra Nav, jobber i reduserte stillinger, eller er nystartet.

– Ikke overrasket

De fleste av de nåværende og tidligere ansatte i Gevir som Avisa Oslo har snakket med, er unge kvinner. Byråd Hansen mener det er viktig å lære opp unge i rettighetene de har i arbeidslivet.

Vi vet at dette er en utfordring. Vi har hatt mange eksempler fra ulike bransjer på at arbeidstaker ikke har fått de tingene du har krav på. Noen ganger er kanskje ikke arbeidstakeren kjent med hvilke rettigheter de har heller. Vi gjør det vi kan, der vi kan ha direkte påvirkning. Innenfor bygg og anlegg stiller vi for eksempel strenge krav om ordnede forhold for de som bygger for oss. Med det bruker vi makta som Norges neste største byggherre til å snu den negative utviklingen i bygg- og anleggsbransjen, sier hun.

– Er du overrasket over det som kommer fram i saken om Gevir?

Jeg blir opprørt over at vi har sånne forhold i Oslos arbeidsliv, men dessverre blir jeg ikke overrasket, sier byråden.

Hun legger til:

Det er jo også betegnende at saken dere skrev kom få dager etter saken om Holzweiler. Dette er bransjer som kanskje en del unge folk ønsker seg til og har lyst til å være en del av. Man er villig til å gi en del ekstra. Det gjør jo at arbeidsgiver har et ekstra ansvar for å sørge for at ting er i ordna former, mener Hansen.

Slik svarer Gevir

Agnes Gulbrandsen har tidligere uttalt til Avisa Oslo at det er feil at frisørene hennes ikke får betalt for flere av oppgavene de gjør.

– Når Avisa Oslo hevder at frisørene ikke får betalt, er det ikke riktig, all den tid frisørene får utbetalt godt over lønnsgjennomsnitt og tarifflønn gjennom provisjonslønn. Det konkrete arbeidet med å klippe og style profiler, som altså ikke er betalende kunder, har vært ansett som en del av de øvrige arbeidsoppgavene i bedriften Gevir – altså som et bidrag i markedsarbeidet, sa hun

Hun sa dessuten at denne praksisen er blitt endret:

– Det som har blitt endret på vår side i Gevir, er at de ved sponsede behandlinger har fått et tillegg i lønn som tilsvarer timelønn tilsvarende tariffsats. Dette er en vurdering som er tatt basert på innspill fra ansatte, før og helt uavhengig av denne saken dere har jobbet med. Forsøket på å linke dette til at Avisa Oslo «begynte å jobbe med saken» er fullstendig feil.

Tarifflønnen er på mellom 163 og 191 kroner timen.

Gulbrandsen har de siste tre årene hatt en samlet lønn på 2,2 millioner kroner. Samtidig har hun tatt ut utbytter på til sammen 17,5 millioner kroner fra to av Gevir-salongene og morselskapet i samme periode. Den siste salongen eier Agnes Gulbrandsen (94 prosent) sammen med Linn Jøssang Helgeland (6 prosent). I dette selskapet er det tatt ut utbytter på 1,4 millioner kroner de tre siste årene.

LES AVSLØRINGENE OM GEVIR HER:

Kjendissalongene

Fagforening om Gevir-avsløring: – Mange tenker at de skal bli en stjerne, men så jobber de mye gratis