«Arbeiderpartiets bompengebløff avslørt»

TIL MOTMÆLE: Cecilie Lyngby (bildet) og Bjørn Revil fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) mener at det er Ap som bløffer – ikke dem.

TIL MOTMÆLE: Cecilie Lyngby (bildet) og Bjørn Revil fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) mener at det er Ap som bløffer – ikke dem. Foto:

Av

FNB svarer Ap.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Bompengepartiets bompengebløff avslørt», er overskriften på et leserinnlegg skrevet av bl.a. Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen mandag i denne uken. At Jacobsen har et behov for å spissformulere skjønner vi jo, men innlegget er såpass misvisende at vi gjerne vil kommentere det.

FNB er selvsagt svært opptatt av å redusere bomtakster og deretter fjerne bomstasjoner så raskt som mulig. Bompengene rammer sosialt skjevt og går særlig utover eldre, aleneforeldre og barnefamilier med en aktiv livsstil. For mange fungerer de også som en skatt på arbeidsreiser og for næringslivet er bompengene en unødig ekstraskatt som reduserer konkurranseevnen og svekker arbeidsplassene

Dessverre er vi i et mindretall i dagens bystyre og forsøkene vi gjør på å redusere bompenger og bevare parkeringsplasser for dem som trenger dem blir konstant nedstemt. Vi opplever også at forslag som vi fremmer om å begrense økonomiske skadevirkninger av en temmelig ekstrem klimapolitikk også blir nedstemt. Noen ganger føler vi at vi er temmelig alene om å ta vare på innbyggernes behov mens resten av partiene er fokusert på ideologi.

Vi fremmet denne perioden et konkret forslag om bompengefritak i helgene. Det ville gitt større mulighet for sosiale aktiviteter for familier og eldre. For nyetablerte familier som må bruke bil for å frakte barna til trening og konkurranse i helgene utgjør bompenger en betydelig utgift. Og for frivilligaktivitet i helgene som kan kreve bruk av bil er bompenger direkte urimelig. Skal man betale avgift for å jobbe gratis?

Før valget foreslo vi at bomstasjonene skulle skrus av på valgdagen, samt at det skulle sikres parkeringsplasser utenfor valglokalene slik at folk som var dårlige til beins fikk stemt. Vi mener det bør være gratis og enkelt å stemme i et demokrati. Det syntes ikke arbeiderpartiet at det burde være og stemte imot.

Aller verst var det da de rødgrønne stoppet en pakke fra regjeringen som kunne gitt 2,5 milliarder til reduserte bompenger og like mye til billigere kollektivtakster. ABC nyhetene skrev om den 30 desember. Hadde byrådet akseptert denne pakken ville vi fått både billigere bussbilletter og billigere bom, men byrådet avslo av rent ideologiske grunner. Vi ønsket selvsagt denne pakken vedtatt. Vi tenker på dem som bor i byen.

For mange er unødig fjerning av parkeringsplasser et like stort problem som bompenger. Byrådets fantasi for å bygge alle mulige slags installasjoner for å kunne fjerne parkeringen til innbyggere er ganske utrolig. Alt fra gatemøbler til sykkelfelter til installasjonskunst bli benyttet. Konsekvensen for befolkningen er at de blir avskåret fra å benytte bil til alminnelige gjøremål- For politikere som arbeiderpartiets Frode Jacobsen som selv disponerer gratis parkeringsplass under rådhuset kan kanskje befolkningens behov virke masete. Men for oss i FNB er folk flest verdt å lytte til.

Til høsten er det stortingsvalg og da stiller FNB med ambisjoner om å være en del av et flertall Da vil vi kunne sette politikken vår ut i live på en helt annen måte enn det vi har mulighet til nå.

laster
Se kommentarer

Kommentarer til denne saken