– Smittesituasjonen på våre langtidshjem og helsehus går nå i riktig retning og vi har nå ingen smittede beboere på våre sykehjem. Det er også langt færre medarbeidere som enten er smittet eller er i karantene, og de aller fleste beboere er fullvaksinerte. Vi gleder oss til at underholdning og aktiviteter nå også kan skje innendørs, selv om det er begrenset til kun en ekstern bidragsyter om gangen. Dette vet vi at mange beboere og medarbeidere har ventet på, sier etatsdirektør Helge Jagmann i en pressemelding fredag ettermiddag.

Det vil si at de rundt 4000 beboerne og pasientene som bor på sykehjem og helsehus i Oslo får en betydelig lettelse i smittevernrestriksjonene fra fredag 7. mai.

Det åpnes nå for at konserter med én ekstern aktør – for eksempel en pianist eller sanger – kan arrangeres for inntil ti fullvaksinerte beboere. Det forutsettes av at gjeldende smittevernregler opprettholdes, og at det er minst to meter avstand fra aktøren til beboere og ansatte.

– Eksterne arrangementene som konserter eller liknende med flere aktører, kan gjennomføres utendørs dersom smittevernhensyn ivaretas. Beboerne kan delta fra balkonger, vinduer eller komme ut sammen med medarbeidere. Vårt mål er beboere skal oppleve så mye aktivitet og underholdning som vi klarer å tilrettelegge for. Vi håper derfor smittetrykket i Oslo synker i takt med vaksineringen, slik at vi om ikke altfor lenge kan åpne opp for arrangementer med flere eksterne bidragsytere også innendørs, sier Jagmann videre.

I tillegg åpnes det opp for at beboerne kan få uanmeldte besøk.

I pressemeldingen står det nemlig: «Besøkende kan komme på besøk uten å varsle helsehuset på forhånd innenfor de faste besøkstidene på helsehuset. Alle skal registrere seg i besøksloggen når de kommer til helsehuset. Besøkende blir fulgt til den de skal besøke. Det kan være maksimalt fem personer på besøk samtidig og det vil være mulig å komme på besøk 3 ganger i uken».

Smittestatus på sykehjem og helsehus 6. mai:

• Det er for tiden 28 medarbeidere som er smittet med covid-19. De er fordelt på 18 institusjoner. 30 medarbeidere er i karantene. Det er ingen beboere ved sykehjemmene som er smittet med covid-19.

• Fra midten av mars 2020 er det gjennomført over 25.300 tester av beboere og over 43.700 tester av medarbeidere.

• På Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB) for hjemmeboende pasienter med påvist covid-19-smitte før innleggelse, er det nå to inneliggende pasienter.

• 25 covid-19-syke pasienter ved KCB er døde.

• 59 beboere på sykehjem som var syke med covid-19, er døde. Tre av disse døde på sykehus.

• 7 covid-19-syke pasienter på helsehus er døde. Seks av disse er innrapportert fra Oslo universitetssykehus.