Fra og med mandag kan du hente nødpass et nytt sted.

Oslo politidistrikt åpner et nytt uthentingssted i Schweigaards gate 15B, hos politiets seksjon for utlendingsforvaltning, mellom sporene på Oslo S og den ærverdige Tollgaarden.

– Vi utvider kapasiteten for å møte de endrede kriteriene for utstedelse av nødpass, sier Elisabeth Lund, seksjonsleder forvaltning i Oslo politidistrikt.

– Publikum må merke seg at det er åpent fra kl. 16:00 – 20:00 på hverdager, og at det kun er drop-in og ikke timebestillinger her. Vi anbefaler å sette seg inn i kriteriene for tildeling av nødpass før man møter opp, legger Elisabeth Lund til.