Den sosiale nedstengningen av Oslo fortsetter. Byrådet vil være forsiktige og åpner gradvis.

Raymond Johansen opplyser at nye tiltak i Oslo skal være:

  • Studenter i Oslo kan fra og med torsdag dra på lesesaler og biblioteker på universiteter og høyskoler.
  • Denne uka gikk de videregående skolene til gult nivå.
  • Torsdag gjenåpnes det for trening og fritidsaktiviteter for ungdom til og med 19 år, innendørs og utendørs. Utendørs trening kan skje i grupper på maks ti personer. Det kan skje i regi av treningssentre og idrettslag.
  • Stengingen av kjøpesentre opprettholdes. Det tas sikte på at de kan gjenåpne som vanlig i løpet av de nest ukene, gitt at smittesituasjonen tillater det.
  • Alle andre tiltak i Oslo videreføres og gjelder to uker fram i tid. Det betyr blant annet fortsatt skjenkestopp i Oslo. Det åpnes heller ikke for trening på treningssentre.

– Det blir ikke noe drikking ennå. I hvert fall ikke ute, sa Raymond Johansen under pressekonferansen

Han ble spurt om hvorfor treningssentrene ikke åpnes. Han svarer at han skulle ønske at de kunne åpnes, men:

– Det er voldsom pågang mot å åpne treningssentrene. Jeg håper at vi etter vinterferien kan gå videre med treningssentrene. Sånn smittesituasjonen er nå, er det fare for at den kan øke kraftig. Fra smittevernfaglig ståsted var det tydelig anbefalt å ikke åpne kjøpesentre og fritidstaktiviteter for unge opp til 19 år. Vår politiske beslutning var å åpne for gruppen til og med 19 år, både innendørs og utendørs. Vi håper det er et positivt signal for helsa, også psykisk, sier han.

Johansen og helsebyråden understreker at friheten som nå gis kommer med et ansvar, i form at man fortsatt holder seg til råd og regler.

Gradvis gjenåpning

Johansen argumenterer for at Oslo må ha en gradvis gjenåpning og viser til at det er bekymringsfullt å se det økende smittetrykket i Oslo siste uka.

– Det blir en gradvis og kontorllet gjenåpning av Oslo. Vi tar noen steg ut av sosiale nedstengningen. Samtidig må vi holde igjen på flere området på grunn av den økte smitten, sier Raymond Johansen på pressekonferansen

Status mutert smitte

Helsebyråd Robert Steen forteller at kommen per tirsdag har registrert 274 smittetilfeller av den britiske varianten og 14 av den sørafrikanske varianten. 59 av disse tilfellene er fortsatt under smitteporing og anses som uavklart

Per i dag 679 i Oslo i isolasjon 3437 som er i karantene. Steen ber alle som er i karantene å holde seg til det, og ikke tøye reglene ved å gå på jobb eller besøk.

AO presenterte for helsebyråden at smitten har steget i Oslo de siste dagene.

– Er vi trygge på at vi ikke står foran et voldsomt oppsving?

– Det er en ting denne pandemien har lær oss, og det er å ikke vær skråsikre på noe som helst. Det er avhengig av smitteatferden til Oslos befolkning. Klarer vi opprettholde meteren, er Oslo tryggere, svarer Steen.

Han påpeker at det motsatte skjer om meteren skrenker inn og folk ikke passer på. Han legger til at det muterte viruset smitter raskere og at forsiktighetsnivået vi bør vise skal være høyere.

Reagerer på vaksinestrategien

Johansen retter igjen skyts mot vaksinestrategien som ikke åpner for at Oslo prioriteres.

– Selv om regjeringen sier at vaksinen er flatt fordelt , er det kommunene med minst smittefare som har vaksinert en størst andel av befolkngingen. Det er ikke rettferdig og er rikke forholdsmessig, sier han.

Helsebyråd Robert Steen legger til at kommunen ønsker en annen prioritering når FHI reviderer sin vaksinestrategi.

– Oslo kan sette mange flere vaksiner i dag dersom vi får flere vaksiner, sier Steen.

Oslo har ikke hatt ny smitte på sykehjemmene i Oslo i det siste etter at beboere ble vaksinert.

Komplisert med tiltak bydel for bydel

– Kan vi komme til et punkt med en bydel full nedstengning? Hvor stort sprik i tiltak er byrådet villig til å innføre?

– Det er i realiteten ganske vanskelig å få til. Vi har diskutert ulike typer modeller. Vi ser med gled på ekstraordinære tiltak som på Stovner med informasjonsspredende arbeid, at det har gjort en forskjell på smittesituasjon. I tilleg blir det forskjellige tiltak på og tiltak på skoler og barnehager når det er nødvendig. Folk jobber og beveger seg rundt i byen. Hvis du ser på sektor for sektor, utover de som er skole og barnehage er det ganske komplisert, svarer Johansen.

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i bystyret for Høyre, det største opposisjospartiet, tror Johansen muligens har skapt for høye forventninger.

– Etter kraftsalven Johansen kom med mot regjeringen nylig, der han ville ha makten tilbake, var det kanskje skapt forventninger om større åpninger enn det byrådet nå kommer med, sier hun til Avisa Oslo.

– Jeg synes det er positivt at det jobbes med en gradvis gjenåpning av ulike sektorer i Oslo, med utgangspunkt i smittesituasjonen, legger hun til.

Hun etterlyser dialog:

– Jeg skulle ønske byrådet gikk mer i dialog med de ulike bransjene, for å høre hvordan en åpning kan tilrettelegges. Her ser vi at andre byer er langt mer aktive, og prøver å se hvilke muligheter det ligger i rommet mellom helt stengt – og helt åpent.

Rygg er fornøyd med lettelsene som ble annonsert.

– Det er positivt at det åpnes opp for mer idrett også innendørs for barn og unge, og organisert trening for voksne utendørs. Fysisk aktivitet betyr mye for folkehelsa, og ikke minst den mentale helsen til mange, så dette er et område som er viktig å prioritere ved åpning.