Det har gått om lag 40 dager siden Svein Andersen – beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo – fikk Norges første dose av vaksinen til Pfizer og Biontech.

Nå har beboere på 35 av 39 sykehjem i Oslo oppnådd full effekt av covid-19-vaksinen, som altså intreffer én uke etter at andre dose er satt. Derfor åpnes det nå for mer besøk på sykehjem.

– Fra mandag kan fullvaksinerte beboere gi en klem til et par av sine faste besøkende for første gang siden midten av mars. Beboere kan også reise hjem til pårørende uten å være i karantene når de kommer tilbake til sykehjemmet. I tillegg blir det flere fellesaktiviteter inne på sykehjemmene. Vaksineringen er et viktig steg på veien mot normalisering, men vi har fortsatt ikke fått vaksiner til våre medarbeidere. Det er derfor viktig at smittevernreglene følges av besøkende for å unngå at medarbeidere og uvaksinerte beboere blir smittet, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i pressemeldingen.

Det legges imidlertid ikke opp til besøk uten nødvendige smittevernregler, for å skjerme uvaksinerte beboere og medarbeidere.

I pressemeldingen opplyses følgende regler:

  • Besøkende må holde minst en meters avstand til alle medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den beboeren de besøker. Besøkende skal bruke munnbind under all ferdsel i institusjonen til og fra pasientrom.

  • Besøket skal registreres i besøksprotokoll.

  • Fullvaksinerte beboere kan nå reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå, men de må fortsatt må følge de vanlige smittevernreglene som gjelder for alle i Oslo.

  • Det åpnes opp for fellesaktiviteter på sykehjemmene for beboere som er fullvaksinerte.

  • Uvaksinerte beboere må fortsatt skjermes for smitte.

  • Da det vil gå tid før medarbeidere er vaksinerte, er det nødvendig å også å skjerme medarbeidere for smitte.

Det anbefales også at det ikke gjennomføres besøk til beboere som er inne i vaksinasjonsprosessen, for å redusere risikoen for smitte mens vaksineringen pågår.