Veilederen for skolen kalles for trafikklysmodellen, men hvis virkelige trafikklys fungerte på samme måte – med så mange unntak og forbehold – ville det gått skikkelig galt i en stor by som Oslo.

Jeg går på videregående skole i hovedstaden og problemet med den oppdaterte versjonen – utformet av FHI og Utdanningsdirektoratet – er at den ikke er særlig oppdatert. Den er full av unntak og smutthull, akkurat som den gamle. På gult nivå gis det fortsatt unntak for en-meters-avstand i klasserommet og unntak for hvor mange, eller rettere sagt hvor få kontakter vi kan ha. På rødt nivå er antallet kontakter halvert. Det vil i praksis si at jeg på gult nivå kan ha cirka 100–150 kontakter i uka og at jeg på rødt nivå kan ha 50–75. Det er vel uansett for mange for oss som står midt oppi pandemien. Vi som går på videregående i Oslo kommer fra hele byen, vi reiser kollektivt, vi har programfag. Hvorfor er ikke dette en del av virkeligheten i den oppdaterte smittevernveilederen?

I veilederen står det: «Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjoner». Hvorfor fraråder nasjonale myndigheten bruk av munnbind i klasserommet? Det er jo i undervisningssituasjoner – i klasserommet – at vi sitter sammen innendørs flere timer i strekk, ofte i dårlig ventilerte rom. I de fleste andre storbyer i Europa og USA der skolene er åpne, er munnbind en naturlig del av undervisningen for eldre elever nå som pandemien pågår. Heldigvis meldte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen under onsdagens pressekonferanse at byrådet i Oslo går inn for en bredere praktisering av munnbindbruk på skolen og åpner for munnbind også i klasserommet. Hurra for Oslo.

Merkelig nok står det veldig lite i den oppdaterte veilederen om luftsmitte og viktigheten av ekstra tiltak i forhold til ventilasjon og lufting. Hvorfor det? Danskene har store informasjonskampanjer om akkurat dette. WHO har oppdatert sine sider i forhold til faren for luftsmitte, så hvorfor har ikke FHI og Utdanningsdirektoratet oppdatert smittevernveilederne på samme måte?

Videregåendeelever skal tilbake til skolen neste uke på rødt nivå, og allerede på tirsdag skal vi ha engelsktentamen. Vi har ikke vært på skolen på en måned. Mange nye tiltak skal iverksettes. Skal vi virkelig bruke dag to på å sitte innendørs, ca. seksten stykker, i et dårlig ventilert rom, fem timer i strekk? Henger det på greip?

Og en ting til: Jeg lurer på om det virkelig er sånn at massetesting er trylleformelen som kan få oss til en mer normal hverdag. Det rapporteres litt for ofte om upålitelige hurtigtester, særlig når det gjelder å påvise smitte hos asymptomatiske og presymptomatiske personer. Og det er jo nettopp de av oss som ikke føler seg syke og som helt uten å vite det sprer smitte i klassen og på skolen, som må fanges opp. Smittevernveilederen sier forresten veldig lite om asymptomatisk og presymptomatisk smitte, som jo utgjør en vesentlig andel av smitten blant oss unge.

Kjære Guri Melby, jeg har tenkt at en av grunnene til at historiefaget er så viktig, og hvorfor det ikke bør nedprioriteres på skolen og i ditt eget departement, er at historien har en tendens til å gjenta seg hvis vi ikke lærer av den. Så her er litt historie: Husker du i fjor høst da vi var på gult nivå og fraværet i osloskolene var skyhøyt? Husker du i vinter da vi gikk fra rødt til gult til rødt nivå igjen i løpet av noen uker? Husker du nå nettopp, rett før påske, da osloskolene måtte stenge fordi det var så høy smitte, også blant elever og ansatte, at det var umulig å drifte dem forsvarlig?

Og først da, etter at mange av skolene i Oslo stengte, begynte smitten i hovedstaden å gå ned.

Men på pressekonferansen onsdag ble Inga Marte Thorkildsen bedt om å dokumentere FHIs påstand om at smitten tvert imot går opp når skolene er stengt. Thorkildsen svarte at FHI hadde skrevet dette i et notat. Hallo? Hva står det i det notatet? Hvilken dokumentasjon har FHI for denne påstanden? Tror FHI at ungdom lever så ukontrollert alle dagene vi ikke er fysisk til stede på skolen at vi bryter alle smittevernreglene?

Dersom akkurat denne påstanden (at smitten blant unge går opp når vi ikke er fysisk til stede på skolen) skal brukes som et smittevernfaglig premiss, så må den faktisk dokumenteres.

Kjære Guri Melby. Det er lenge til vi elever, mange av lærerne våre, og de fleste nærkontaktene våre er vaksinert. I Oslo har sykdoms- og karantenebyrden vært høy siden oktober i fjor, og jeg er urolig for hvordan de neste 2,5 månedene før sommerferien kommer til å se ut for oss som går eller jobber på skolen. Jeg er urolig allerede for neste uke.

Vi hadde fortjent en tydeligere smittevernveileder som ivaretok elevers og læreres rett til trygghet og helse, selv når smittetrykket er høyt.