– Dette er jo ikke representativt for muslimer, så da er spørsmålet hva de ønsker? Er det et lukket fora for folk som tilhører en ganske radikalisert fløy av islam? spør varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap). Hun står også som nummer to på Arbeiderpartiets stortingsliste i Oslo, bak Jonas Gahr Støre.

Hun frykter at dette blir en «radikaliseringsmaskin» for unge muslimer i området.

Avisa Oslo møter henne, sammen med partikolleger Mansoor Hussain og Abdullah Alsabeehg, utenfor Oslo skytesenter i bydel Stovner. Bygningen rommer både et skytesenter og selskapslokalet Engelparadis, midt i industriområdet i bydel Stovner.

Alle de tre forteller at de har vært i bryllup i lokalene tidligere.

Vil skaffe seg en fast base

Mandag i forrige skrev Filter Nyheter at den omstridte konservative muslimske organisasjonen Islam Net står bak kjøpet av eiendommen midt inne på et industriområde i Groruddalen.

Ifølge Filter har organisasjonen i lengre tid jobbet for å skaffe seg en fast base i Oslo for arbeidet med å få unge norske muslimer til å praktisere en veldig streng, salafi-inspirert form for islam.

– Ideologien til Islam Net er det nærmeste du kommer wahhabisme. Det er en konservativ retning innenfor islam, som de aller fleste muslimene er imot. Det er store lovskoler som har sentre i for eksempel Egypt og andre store og viktige muslimske land, som har uttalt seg veldig skeptiske til Wahabisme som ideologi, sier Abdullah Alsabeehg.

Mahir Osman, juridisk fagmedarbeider i Islam Net sier til Avisa Oslo at organisasjonen tar avstand fra wahhabisme. Les Islam Nets svar lenger ned i saken.

Gunaratnam trekker særlig frem plasseringen av senteret som et problem.

– Groruddalen har mange styrker, og det skjer mye bra, men det er ikke til å stikke under stol at veldig mange ungdommer her er i en sårbar situasjon. Det er de enkelte radikaliserte krefter rekrutterer. Da blir jeg ekstra bekymret også for beliggenheten. Ungdom i Groruddalen trenger ikke en radikaliseringsmaskin, og jeg ber om virkemidler til å stoppe det.

Hun vil også se på hvilke krav man kan stille til den eventuelle nye moskeen.

– Det er også et spørsmål i dette tilfellet. Kan vi stille likestillingskrav eller inkluderingskrav? Ledelsesskikkelsen i Islam Net har uttalt seg shady om likestilling og inkludering, og det er problematisk. Da er vårt spørsmål om jenter slipper inn?

Dette budskapet er særlig viktig å få frem i lys av at 8. mars er kvinnedagen, mener hun.

– Kvinnedagen eksisterer fordi vi har mange kamper som gjenstår. Jenter og kvinner blir fortsatt forskjellsbehandlet i utdanning, arbeid og samfunnet for øvrig. Vår jobb som politikere er å sørge for å ha kulturer og strukturer som sørger for likestilling så langt det lar seg gjøre. Fritidstilbud som skapes i Groruddalen bør fortrinnsvis ha plass til både gutter og jenter.

Raymond Johansen hardt ut

De tre bystyrerepresentantene er ikke alene om å la seg skremme av planene for eiendommen på Stovner. Torsdag uttalte Raymond Johansen seg svært kritisk til det Filter Nyheter avdekket.

– Nyheten om dette tomtesalget opprører meg. Denne organisasjonen tar jeg sterkt avstand fra, og jeg har fått veldig mange henvendelser fra Groruddalen de siste dagene om at dette er det siste vi trenger i Groruddalen og i Oslo, uttaler Johansen i en e-post til avisen.

Han har allerede begynt å se på hva som kan gjøres politisk.

– Vi vil framover gjøre det vi kan for å få mer informasjon om dette. Jeg vil også ta initiativ til en samtale med justisminister Monica Mæland og tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad så snart som mulig om denne saken. Her må vi få alle fakta på bordet. Jeg er spent på hvordan regjeringen ser på denne saken, både når det gjelder støtte fra utlandet til denne typen organisasjoner, spørsmål knyttet til skytebanen og arbeidet mot radikalisering.

Gunaratnam sier hun er glad for at Raymond Johansen har gått hardt ut mot planene, og ber også regjeringen om verktøy for å hindre planene til Islam Net.

Vil skille mellom «oss» og «dem»

Mansoor Hussain mener at en moské drevet av Islam Net vil skape et usunt skille i befolkningen.

– De aller fleste muslimer i Norge er en del av fellesskapet. De går på samme skoler og Barnehagene, og er i de samme ungdomsklubbene som alle andre, sier han.

Han tror nemlig ikke dette er målet til Islam Net.

– Problemet her er at man har lyst til å skille ut en egen gruppe, og skape en «oss dem»-tanke hos barn og unge. Det er det som er skummelt her, og det man må si tydelig fra om. Vi vil ha fellesskapsarenaer, og vi vil ikke at alle muslimer skal være ett sted, kristne et annet sted og de som ikke tror på noe et tredje sted.

– Trist at Oslos varaordfører inntar et slik standpunkt

Førsteamanuensis Lars Gule ved OsloMet er sterkt kritisk til uttalelsene fra varaordfører Gunaratnam. Han mener det er politikernes oppgave å sørge for at ungdom i Groruddalen ikke havner i en sårbar situasjon, slik Gunaratnam viser til.

– Da må politikerne sørge for at det er nok ressurser, lærere og fritidsklubber i Groruddalen til at marginaliseringen blir begrenset.

Gule har den siste tiden gått ut i flere medier mot det han mener er en feiloppfatning om at Islam Net bidrar til radikalisering av unge muslimer.

– Islam Net hadde, sier de selv, omkring 2000 medlemmer rundt 2010. Så gikk nok tallet noe ned, men av dem som var i Islam Net i 2012, 13 og 14 er det fire som har dratt til Syria. Det er fire av de cirka 100 som PST mener har reist. Da blir det fire prosent av dem som har reist, og promiller av det totale antallet menn og kvinner som var i Islam Net, sier han, og utdyper:

– Selv om Islam Net har teologisk konservative til reaksjonære holdninger til mangt og mye, og er en organisasjon hvis synspunkter provoserer meg ganske ofte, har ikke Islam Net ført til den såkalte radikaliseringen mange påstår. Ellers er deres aktiviteter godt innenfor det lovlige. Det er ikke noe kriminelt de driver med.

Han mener retorikken fra Gunaratnam er hentet fra ytterliggående høyrepopulistiske nettsteder som Resett, Document og HRS.

– Det er trist at Oslos varaordfører inntar et slik standpunkt, og enda verre at byrådsleder Raymond Johansen gjør det samme, sier Gule.

– Vi har ingenting å skjule

Mahir Osman, tidligere leder for Muslimsk Studentsamfunn og nå juridisk fagmedarbeider i Islam Net avviser kritikken fra de tre politikerne.

– Vi har ingenting å skjule. Prosjektet er ment å være åpent for alle. En organisasjon må ikke representere alle muslimer for å ha retten til å utøve sin religion, dette er forankret i menneskerettighetene, sier han.

Om anklagen om at Islam Nets ideologi ligger tett opptil wahabisme, sier han følgende:

– Vi tar avstand fra wahabisme og følger de samme lovskolene som Alsabeehg henviser til. Men slike sekteriske uenigheter som Alsabeehg her legger opp til skal uansett ikke overkjøre en gruppes religions- og ytringsfrihet. Menneskerettighetene må stå sentralt.

Han er ikke enig i at Islam Net driver med radikalisering, tvert imot.

Islam Net har vært en av de viktigste aktørene i å bekjempe radikalisering i Norge og har også forelest om dette for Romerike Politidistrikt. Å bli anklaget for å ville opprette en «radikaliseringsmaskin» er useriøst. Å stoppe vår virksomhet er å frata oss våre borgerrettigheter, sier han og henviser til en kronikk av Islam Nets leder Fahad Qureshi i ABC Nyheter.

Osman understreker at senteret skal være åpent og inkluderende.

– Hussain må ha misforstått. Det tiltenkte aktivitetssenteret er ment å være åpent for alle. Senteret er ment å nettopp være en slik arena som Hussain vil ha. Vi ser frem til å møte kommunen og bydelen for videre dialog, slår han fast.