– Jeg tror det hadde vært et bedre signal, sier Ap-gruppeleder Andreas Halse.

Han sto i spissen for at Oslo Ap skulle vedta et forslag om å forby fossildrevne biler på kommunale veier innen 2030. Dette forslaget ble imidlertid stemt ned av flertallet i salen.

Både SV, MDG og Venstre har gått ut og advart Oslo Ap mot signaleffekten av å stemme ned forslaget. 

Halse ville imidlertid ikke karakterisere det manglende gjennomslaget som et stort nederlag. Ap har i stedet et stadfestet mål om å raskt få ned den forurensende andelen av Oslos bilpark. 

– De aller fleste har allerede oppfattet signalet. Få nybiler som selges er fossilbiler, sier Andreas Halse.