En sentral kilde i Oslo Ap fastslår uten forbehold overfor Avisa Oslo:

– Raymond skal inn.

Andre kilder er mer vage, men de fleste regner med at det er stor sannsynlighet for at Oslo Ap må begynne å se seg om etter ny byrådsleder allerede om snaue fire måneder dersom de borgerlige taper på valgdagen.

Avisa Oslo stilte, på bakgrunn av kildesamtalene, følgende spørsmål til Raymond Johansen:

– Hvis Støre ringer deg og sier at han ønsker deg som minister, svarer du ja eller nei?

– Hvis du prøver å få meg til å lansere meg selv om statsrådskandidat, så kommer jeg ikke til å gjøre det, sier han.

Det ville ha vært uhyre oppsiktsvekkende dersom Raymond Johansen hadde lansert sitt eget kandidatur, men samtidig benytter han heller ikke anledningen til å fjerne all tvil om hva han vil svare Støre:

– Nå har vi en pandemi vi skal håndtere. Det kommer et stortingsvalg vi skal vinne. Min rolle oppi det er å være byrådsleder i Oslo. Hvilke poster Jonas vil fordele på hvem om det blir regjeringsskifte har jeg ikke tenkt å blande meg i. Uansett tror jeg det er svært uklokt å dele dem ut på forhånd. Det er velgerne som bestemmer om det blir regjeringsskifte – og først skal valget vinnes, sier Johansen.

– Kan være ute av politikken i morgen

Byrådslederen understreker at man som politiker alltid må være forberedt på at man er ute av politikken «allerede i morgen»:

– Det å være byrådsleder i Oslo er en av de mest spennende politiske vervene man kan ha i Norge. Jeg planlegger med evigheten som horisont som byrådsleder. Samtidig er politikken sånn at man kan være ute av politikken allerede i morgen. Derfor gjelder det å bruke dagene godt, og jeg håper jo og tror at folk merker at vi har et byråd i Oslo som har gjennomføringsevne og store planer for byen vår, sier Johansen.

Verken lokalt eller sentral vil det overraske internt i Ap hvis partiets leder og statsministerkandidat vil ha med seg Raymond Johansen hvis velgerne gir Støre muligheten til å danne sin første regjering.

Johansen har meget lang regjeringserfaring fra før. Han var statssekretær for utenriksminister og daværende partileder Thorbjørn Jagland i UD i halvannet år ved århundreskiftet. Dette var i Jens Stoltenbergs første regjering.

Også i Jens Stoltenbergs andre regjering var Johansen statssekretær i UD, den gang under nettopp daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Johansen var Støres statssekretær fra 2005 til 2009. Da ble Johansen valgt inn i Arbeiderpartiets nasjonale ledelse, som partisekretær.

Han hadde dette mektige vervet helt til han, på eget initiativ, gikk av for å bli Aps byrådslederkandidat i hjembyen i 2015, et verv han har hatt siden. Johansen har i disse årene hele tiden sittet i Aps sentralstyre.

Alt dette gjør Johansen til en av Aps aller mest erfarne og tunge politikere. Og det er dette som danner grunnlaget for flere av kildesamtalene AO har hatt med sentrale kilder i Oslo Ap.

Kildene understreker at de ikke har snakket konkret med Johansen om hva han kommer til å gjøre dersom han får telefon fra Støre, og at de ikke sikkert kan si hva han i tilfelle kommer til å gjøre. Deres vurderinger er derimot basert på inngående kjennskap til Raymond Johansen som person og politiker, og innsikt i hvilke typer Støre ønsker inn i regjeringskontorene.

Her er AOs funn:

  • Kildene føler seg nesten sikre på at Jonas Gahr Støre vil ønske å få med seg Raymond inn i regjeringskontorene, rett og slett fordi han er et sterkt kort for partiet med sin lange og brede erfaring.
  • Kildene er tydelige på at Raymond Johansens politiske drømmejobb er å bli Norges utenriksminister. Han har lang utenrikspolitisk erfaring, blant annet som statssekretær, og har dessuten vært generalsekretær i Flyktninghjelpen. Men det er trangt om plassen.
  • Her har Oslo en annen åpenbar kandidat: Tidligere utenriksminister, og forsvarsminister og statssekretær, Espen Barth Eide (57), som står nær både Støre og Jens Stoltenberg. I tillegg: Den mangeårige lederen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (51), fra Jessheim i Viken, anses for å være meget aktuell. Da kan Oslos Barth Eide også tenkes å bli enten forsvarsminister på nytt, eller olje- og energiminister. Alle AOs kilder sier at Eide uansett skal inn i regjering.
  • Raymond Johansen er en politisk potet – kan brukes til nesten alt. Derfor peker kildene på at han også kan bli blant annet kommunalminister, arbeids- og sosialminister, bistandsminister og klima- og miljøminister. Det understrekes at sjansen for at han skal si nei blir større jo mindre attraktive statsrådsposter han blir tilbudt.
  • Et argument kildene trekker frem som taler for at Raymond trolig vil si ja, er at han i september har vært byrådsleder i Oslo i hele seks år. Ingen byrådsleder fra Ap har sittet lenger. Han gikk til oppgaven fordi han mente Oslo trengte større nasjonalt gjennomslag. Det er ingen overdrivelse å si at han er blitt en langt mer synlig og toneangivende byrådsleder, også før pandemien, enn sin forgjenger, Høyres Stian Berger Røsland.
  • De fleste kildene regner det også som svært sannsynlig at Trine Lise Sundnes (51) skal inn. Hun står nå på fjerdeplass på Oslo Aps liste. Sundnes er ikke kjent som Oslo-politiker, men som tidligere leder av Handel og Kontor. Hun ligger dermed an til å bli LOs kandidat.
  • Andrekandidaten på Aps liste, Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (33), regnes av kildene som helt uaktuell som statsråd. Det samme gjelder femtekandidaten, Frode Jacobsen (52), lederen i Oslo Ap og lederen av Aps bystyregruppe.
  • En joker kan også være dagens byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (43). Støre skal lenge ha vært imponert over Hansen.
  • Aps nestleder Hadia Tajik (37) bor i bydel Gamle Oslo, og var innvalgt fra Oslo fra 2009 til 2017, men stilte da opp fra Rogaland, noe hun også gjør i år. Er selvskreven medlem av Regjeringen.

Kan Bøhler bli justisminister?

Dersom de rødgrønne vinner i september, hvilket målingene mer enn antyder, vil det bli en regjering av Ap, Sp og SV.

Senterpartiet har ikke vært representert siden Arne Haukvik ble valgt inn i 1993, og satt i én periode.

Verken før eller siden har Oslo Sp hatt representanter på Stortinget, men ifølge Dagsavisens maimåling ligger Sp på hele 5,3 prosent i hovedstaden.

Dermed ligger førstekandidat Jan Bøhler (69) til å komme inn på Stortinget med god margin, og fra Sps ståsted ses han også på av flere som en klar kandidat til å få en ministerpost.

Justispolitikeren fra Groruddalen, som fram til oktober i fjor representerte Arbeiderpartiet, har nesten 16 år bak seg på Stortinget.

Der har han blant annet vært 1. nestleder i justiskomiteen og 1. nestleder i Stortingets 22. juli-komité.

Dette gjør at han først og fremst kan være aktuell som justisminister, ifølge AOs kilder, selv om Bøhler også har bakgrunn som statssekretær i Utenriksdepartementet i 2001. Et spørsmål som dukker opp er imidlertid om Bøhler selv ønsker å være minister og om hans tidligere parti Arbeiderpartiet vil motsette seg det.

Kilder i Oslo Ap tviler sterkt på om Støre vil godta å få en så fersk «konvertitt» i sitt kabinett.

Avisa Oslo har sendt en ubesvart henvendelse til Bøhler om han ville sagt ja til en ministerpost.

Mulig statssekretær

Bjørg Sandkjær er et annet navn som peker seg ut. Oslo Sps leder, gruppeleder og eneste fast møtende i bystyret har lang fartstid i Norad.

Hun har også jobbet i ulike FN-organisasjoner og solid erfaring med bistandsarbeid, og kan dermed være et mulig valg som statssekretær for en eventuell ny utviklingsminister.

Dermed vil et kjempevalg i Oslo gjøre det også naturlig med Oslo-senterpartister i regjeringsapparatet. Men hvis Sp gjør det såpass sterkt at både Bøhler og andrekandidaten Sandkjær kommer inn på Stortinget, kan det gjøre en statssekretærpost umulig.

Dette i og med at partiet i sitt forslag for prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2021–2025 svart på hvitt ikke ønsker at stortingsrepresentanter skal kunne utnevnes som statssekretærer.

Forventer plass til Kaski

Blant SVs Oslo-politikere er det særlig én person som ventes å få plass ved kongens bord, dersom SV skulle bli med i regjering:

Kari Elisabeth Kaski (33) – som også er partiets finanspolitiske talsperson, og førstekandidat fra Oslo, trekkes fram som en soleklart alternativ.

Kilder AO har snakket med, sier at flere i fylkeslaget vil bli negativt overrasket om Kaski ikke får statsrådsplass.

– Det er alt for prematurt å begynne å tenke på det. Først skal vi inn i en valgkamp der SV skal bli størst mulig, og så blir det forhandlinger om SV i det hele tatt skal inn i en regjering, sier Kaski da Avisa Oslo tar kontakt om muligheten for å bli minister.


I likhet med Raymond Johansen benytter Kaski ikke anledningen til å si at hun ikke er kandidat.

– Vi går ikke inn i en regjering som ikke bidrar til mindre forskjeller. Det er politikken som avgjør, lyder beskjeden fra SV-politikeren.

Andre navn som blir nevnt er bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (37) og hennes mann, tidligere utviklingsminister Heikki Holmås (48) og tidligere barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (44). Sistnevnte er i dag byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mens Heikki Holmås ikke lenger er fulltidspolitiker.