Oslo er ikke et speilbilde av hva Norge stemmer.

MDG, Rødt, SV og Venstre har langt høyere oppslutning i hovedstaden enn de andre valgkretsene i landet.

Det har både med velgerprofil og saker å gjøre.

Velgerne i Oslo har i snitt høyere utdanning og er mer radikale.

Og mer opptatt av miljø og sosial ulikhet enn tverrsnittet av øvrige velgere.

SVs rødgrønne bredde

Velgerundersøkelsen som Sentio har utført for meg i år, viser at tilliten til MDG er meget høy i miljøpolitikken.

Rundt halvparten av Oslos velgere mener partiet har den beste miljøpolitikken.

Også SV og Venstre scorer bra på det området.

FNs klimarapport midt i valgkampen har økt oppmerksomheten om saken ytterligere.

Rødt har sin forse når det gjelder sosial ulikhet. Partiet som har gjort kampen mot «Forskjells-Norge» til en hovedsak, nyter generelt høy tillit blant Oslos velgere på feltet. SV gjør det bra også på dette temaet.

I balansen mellom det grønne og det røde kan hovedforklaringen på SVs sterke stilling i Oslo ligge; en del velgere verdsetter partiets saksbredde i disse to viktigste sakene framfor ensakspreg.

Høyre mister grepet om Oslo?

Helt fram til og med valget i 1993 var Oslo partiets beste valgkrets. Slik er det ikke lenger. Høyre gjorde det bedre i både Akershus, Hordaland, Vestfold, Buskerud, Vest-Agder og Rogaland enn i Oslo ved 2017-valget. Høyre har tradisjonelt gjort det mye bedre i Oslo enn ellers i landet.

Denne tendensen er foruroligende, sett med Høyres øyne, også med tanke på muligheten for å ta tilbake maktposisjonen lokalt i 2023.

Fortsatt er det slik at det er gunstig for Høyre at Oslo har høy andel velgere med høyere utdanning og inntekt med jobb i privat sektor, ikke minst i Oslo Vest.

Og fortsatt nyter Høyre stor tillit på økonomi, som også en god del Oslo-velgere er opptatt av. Men i hovedsakene miljø og sosial ulikhet kommer Høyre langt bak de beste partiene på tillit.

Spørsmålet må derfor stilles: Kan valget 2021 bli det første i historien der Høyre faller under sitt landsnivå i Oslo?

Fragmentering

Høyre og Ap er i kamp om å bli størst i Oslo ved årets valg.

Ap var litt foran i 2017. Det er ganske jevnt på mine prognosetall nå, men Ap leder med et par prosentpoeng. Tallene bygger på data fra de siste lokalmålingene, valghistorikk og nasjonal tendens.

Den styringseffekten i kjølvannet av Korona og god håndtering, som Høyre har nytt godt av det siste året særlig når situasjonen har vært på det mest alvorlige, synes å ha ebbet ut. Ap har hentet seg noe inn etter en begredelig periode, men ligger fortsatt et godt stykke bak sitt 2017-nivå som de fleste mente var elendig.

Begge de to store partiene kan oppleve tilbakegang i Oslo målt mot forrige valg. Og vi kan få et valg der det største partiet i byen kun får drøyt 20 prosent.

Fragmentering er begrepet valgforskerne gjerne bruker når de store partiene blir mindre og de mindre større. Velgerne sprer sine stemmer mer, ikke minst i hovedstaden.

MDG på tosifret

SV har et grep om tredjeplassen, men også MDG har nå tosifret oppslutning inne. Rødt er på frammarsj, men virker å få en relativt sett svakere framgang i Oslo enn andre steder i landet. Det kan skyldes hardere kamp fra SV og MDG.

Frp og V er i kamp om sjetteplassen.

Venstres tall tikker oppover, det ser ikke Frps nivå ut til å gjøre, selv om tallene for dem spriker noe.

Sp kan bli om lag dobbelt så stort som KrF, men Sps tendens har vært nedadgående de siste ukene. Og Sp er mer avhengig av mobilisering på selve valgdagen enn andre partier fordi man alltid gjør det svakt blant forhåndsstemmerne.

Forhåndsstemmegivningen blir trolig rekordhøy i år, dette skaper en ekstra usikkerhet for Oslo Sp.

De øvrige partiene som stiller liste i år ser ikke ut til å nå særlig høyt opp her.

Her er min egen prognose for valget i Oslo:


R SV Ap Sp MDG KrF V H Frp Andre
Marthinsens prognose nå 8,5 13,4 24,2 3,2 10,5 1,8 7,8 22,1 6,9 1,7
Valg 2017 6,3 9,3 28,4 2,1 6 2,1 8,4 26,4 9,5 1,5
Differanse 2,2 2,8 -4,2 1,1 4,5 -0,3 -0,6 -4,3 -2,6 0,2

Ett nytt mandat

Det er i alt 20 mandater som skal velges inn fra hovedstaden i år.

19 distriktsmandater og ett utjevningsmandat. Mandatene fordeles på våre 19 valgkretser etter en formel der hver innbygger teller 1 poeng og hver kvadratkilometer 1,8 poeng.

Det er ett mandat mer til fordeling i Oslo enn i 2017 grunnet befolkningsøkningen og justeringene som skjer ved annethvert stortingsvalg. Oslo er landets største krets i antall mandater også i år, men Akershus følger like bak med 19.

Høyre vant seks mandater sist (inkludert ett utjevningsmandat).

Frp og V fikk to hver. Alle de tre borgerlige partiene risikerer å tape mandat nå. Men vi skal huske at Høyre og Venstre hadde «stang inn» i Oslo sist.

Høyre og Stefan Heggelund fikk utjevningsmandatet, mens Venstre og Ola Elvestuen kapret det aller siste distriktsmandatet. Det har sett tungt ut for Elvestuen å forsvare sin stortingsplass, men nå ser det lysere ut og jeg har ham hårfint inne på sistemandatet igjen.

Høyre kan derimot faktisk miste to mandater; ett distriktsmandat og sitt utjevningsmandat, og bli stående med kun fire representanter i sin gamle bastion.

Partiet trodde nok Mathilde Tybring Gjeddes på femteplass var sikker, men det er hun ikke.

Far Christian Tybring-Gjedde kan for øvrig bli Frps eneste representant fra Oslo, men andrekandidat Jon Helgheim bør ikke avskrives.

14–6 rødgrønt eller 10-10?

Med maksimal uttelling kan hele 14 Oslo-mandater bli rødgrønne i år.

Ap kan beholde sine fem. SV kan plusse med en og få tre. MDG kan øke fra en til tre. Rødt kan øke fra en til to.

Også Sp kan håpe på ett mandat. Jan Bøhler har sett ut som et ganske sikkert stikk i hele år, men marginen har skrumpet de siste ukene i takt med Sps fall – og han ligger nå ute.

Går Oslo fra 10–9 borgerlig i 2017 til 14–6 rødgrønt nå, så snakker vi landets desidert største rødgrønne mandatsving.

Det vil også være et soleklart tegn på rødgrønn valgseier på landsbasis.

Erna Solberg og kompani er avhengig av å forsvare Oslo hvis det skal være litt liv i håpet om å beholde regjeringsmakten.

Marginen opp for Høyre og Frp er dog ikke større enn at de med full klaff i valginnspurten kan lykkes med å forsvare sine totalt åtte mandater. Holder i tillegg Venstre sine to, så er derfor ikke ti borgerlige mandater fullstendig umulig.

Oslo er størst i antall velgere og mandater og den valgkretsen der mandatendringene kan bli størst. Det kan bli alt fra 14–6 rødgrønt til uavgjort 10–10 her.

Det gjør Oslo til en nøkkel ved årets stortingsvalg. Foreløpig har de rødgrønne et klart grep om denne nøkkelen.

Her er min egen prognose på dette stadiet av valgkampen («u» betyr utjevningsmandat):


R SV Ap MDG V H Frp
Mandat-prognose 2 3 5 3 (1u) 2 4 1
2017 1 2 5 1 2 6 (1u) 2

Marthinsens prognose mandater i Oslo

1. Jonas Gahr Støre, Ap, 61, Vestre Aker

2. Ine Eriksen Søreide, H, 45, Gamle Oslo

3. Kari Elisabeth Kaski, SV, 34, Bjerke

4. Kamzy Gunaratnam, 33, Grorud

5. Lan Marie Berg, MDG, 33, Alna

6. Nikolai Astrup, H, 43, Frogner

7. Bjørnar Moxnes R, 40, Nordstrand

8. Guri Melby, V, 40, Grünerløkka

9. Christian Tybring Gjedde, Frp, 58, Ullern

10. Espen Barth Eide, Ap, 57, Vestre Aker

11. Marian Hussein, SV, 35, Gamle Oslo

12. Heidi Nordby Lunde, H, 48, Grünerløkka

13. Rasmus Hansson, MDG, 67, Bærum

14. Trine Lise Sundnes, Ap, 51, Grünerløkka

15. Mudassar Kapur, H, 45, Nordstrand

16. Seher Aydar, R, 28, Gamle Oslo

17. Frode Jacobsen, Ap, 53, Østensjø

18. Andreas Unneland, SV, 27, Grünerløkka

19. Ola Elvestuen, V, 54, Frogner

20 Utjevningsmandat: Sigrid Heiberg, MDG, 33, St. Hanshaugen

Disse kandidatene nærmest til å ta det siste mandatet:

1. Mathilde Tybring-Gjedde, H, 29, Vestre Aker

2. Jon Helgheim, Frp, 41, Drammen

3. Jan Bøhler, Sp, 69, Alna

4. Siri Staalesen, Ap, 48 Nordstrand