Den siste valgkampuken har forløpt uten de store velgerbevegelsene. Høyre jobber i kraftig motbakke nasjonalt og ser ut til å ha mer enn nok med å forsøke holde seg over 20 prosent både på landsbasis og i Oslo.

Senterpartiet og Fremskrittspartiet er svært svake i Oslo, så Høyre slipper i stor grad velgerkonkurranse fra dem her. Men partiet lekker voldsomt med velgere til Venstre, særlig i Oslo Vest.

Det ser noe lysere ut for Arbeiderpartiet nasjonalt nå enn det har gjort tidligere i år. Man har maktet å demme opp for de verste lekkasjene til Sp. Men Oslo Ap virker å slite tungt. Partiet mister mange velgere til SV, men også til Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

SV og Venstres suksessoppskrift

SV ser ut til å bli byens tredje største parti.

Med en kolossal sluttspurt, så kan man ikke helt utelukke at de kan begynne å nærme seg de to store i oppslutning, selv om det nok blir noe for langt fram å komme opp jevnsides. Partiet leverte et meget sterkt skolevalg og er i fint driv.

Valgkampen har vært som en drøm for partiet med sterk oppmerksomhet rundt begge partiets hovedsaker: Miljø og sosiale forskjeller. Et momentum som Kaski og kompani har visst å utnytte på en god måte.

Venstre går forbi både Rødt og MDG på mine prognose-tall nå og kan bli Oslos fjerde største parti.

Det har virkelig løsnet for Guri Melby.

Partiet ser ut til å klare to ting på en gang: For det første øker andelen lojale velgere. Flere av de som stemte Venstre sist, sier at de vil stemme Venstre igjen. Dette har tradisjonelt vært et stort problem for partiet. I tillegg henter Venstre masse velgere fra Høyre. Venstre virker også å appellere godt til de som satt hjemme sist. Venstre er miljøpartiet på borgerlig side, men også med brukbar troverdighet også i noen andre saker, som for eksempel skole.

Oslo avgjør om MDG og Rødt får gjennombruddet

MDG og Rødt ser ut til å gjøre sine livs beste valg og få sine virkelige nasjonale gjennombrudd i norsk politikk på mandag.

De kan begge få en stortingsgruppe på minst sju representanter og bli avgjørende maktfaktorer framover.

Mye takket være oppslutningen i Oslo.

Tallene er sterke her, men likevel ikke sterke nok til at noen av dem kan være sikre på å bryte sperren. MDG fikk seg en nesestyver i skolevalget der de overraskende nok ble halvert. Skoleungdom stemte trolig mer ut fra helhetlige hensyn enn det vi kanskje skulle tro. Også «voksenvelgerne» kan komme til å vektlegge andre saker i tillegg til miljø/klima. Det kan ramme MDG som har et klart ensakspreg i velgernes øyne.

Valgkvelden kan bli en neglebitende affære for både MDG og Rødt.

Senterpartiet er ikke i nærheten av de nivåene partiet hadde inne tidligere i år. Vi bør likevel huske at Sp ligger an til å gjøre et historisk meget godt valg. Også i Oslo. Men neppe godt nok til å oppnå representasjon, selv om det ikke bør avskrives helt. Både Frp og KrF er på frammarsj nasjonalt. Det er imidlertid ikke Oslos velgere som utgjør drivkraften i denne mobiliseringen. Tvert imot, hvis vi skal feste lit til opinionstallene.

Mathilde Tybring-Gjedde vs. Frode Jacobsen

I tabellen under finner du mine prognosetall for hovedstaden pr. 12. september. Tallene er bygd på en kombinasjon av de siste nasjonale målingene, de siste Oslo-målingene, samt valghistorikk i valgkretsen.


R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Prognose 12. sep.

8,7

15,3

21,7

2,6

9,2

1,7

10,4

22,1

6,0

2,3

Valg 2017

6,3

9,3

28,4

2,1

6,0

2,1

8,4

26,4

9,5

1,5

Endring

+2,4

+6,0

-6,7

+0,5

+3,2

-0,4

+2,0

-4,3

-3,5

+0,8

Hvis vi forutsetter at valgutfallet blir omtrent som disse tallene viser, så vil de 19 distriktsmandatene bli fordelt i følgende rekkefølge:

Mulig mandatrekkefølge Oslo 2021

1. Ine Eriksen Søreide, H, 45, Gamle Oslo

2. Jonas Gahr Støre, Ap, 61, Vestre Aker

3. Kari Kaski, SV, 34, Bjerke

4. Nikolai Astrup, H, 43, Frogner

5. Guri Melby, V, 40, Grünerløkka

6. Kamzy Gunaratnam, Ap, 33, Grorud

7. Lan Marie Berg, MDG, 33, Alna

8. Bjørnar Moxnes R, 40, Nordstrand

9. Marian Hussein, SV, 35, Gamle Oslo

10. Heidi Nordby Lunde, H, 48, Grünerløkka

11. Christian Tybring Gjedde, Frp, 58, Ullern

12. Espen Barth Eide, Ap, 57, Vestre Aker

13. Ola Elvestuen, V, 54, Frogner

14. Mudassar Kapur, H, 45, Nordstrand

15. Andreas Unneland, SV, 27, Grünerløkka

16. Trine Lise Sundnes, Ap, 51, Grünerløkka

17. Rasmus Hansson, MDG, 67, Bærum

18. Seher Aydar, R, 28, Gamle Oslo

19. Mathilde Tybring Gjedde, H, 29, Sagene

Nærmest:

Frode Jacobsen, Ap, 53, Østensjø

Slik det ser ut nå, så vil den av Høyre og Ap som blir størst, få fem mandater, mens toeren kun vil få fire. Det betyr at valgkvelden kan utvikle seg til en interessant duell mellom Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Frode Jacobsen (Ap) om sistemandatet. Men ei heller Rasmus Hansson (MDG) eller Seher Aydar (R) som innehar plassene ovenfor, kan føle seg trygge.

Kan Almeland eller Ellingsen skrelle?

Fortsetter SV og Venstre framgangen gjennom helgen og inn i valgdagen, så kan vi faktisk ikke utelukke at både Cato Ellingsen (SV) og Grunde Almeland (V), noe overraskende, kan melde seg på i kampen om sistemandatet. Jeg har Almeland for første gang inne på utjevningsmandatet, men det er flere om utjevningsbeinet og det er vanskelig å predikere utfallet av utjevningskabalen.

Blir de ovennevnte 20 menneskene Oslos representanter på Tinget de kommende fire årene, så betyr det at 11 vil tilhøre rødgrønn side og 9 borgerlig. I inneværende periode har det vært 10–9 i borgerlig favør. Dette er ikke en fullt så stor rødgrønn «sving» som det lå an til for noen uker siden, men det vil likevel være en tydelig bevegelse i rødgrønn retning som vil signalisere at det går mot et maktskifte.

Kvinnerekord

Det kan bli 10 kvinner og 10 menn på Oslo-benken. Mot 11–8 i favør menn i forrige periode. På Stortinget som helhet ligger det an til om lag 48 prosent kvinner, noe i så fall vil være klar rekord. Oslo vil dermed gi et betydelig bidrag til dette.

Rasmus Hansson (MDG) ligger an til å bli eldst med sine 67 år og Andreas Unneland (SV) yngst med 27 år. Snittalderen ser ut til å bli 43 år. Det er lavere enn de fleste andre stortingsbenker.

10 vil være gjenvalgte representanter og 10 vil være nye. Hvis vi regner Hansson, Mathilde Tybring-Gjedde og Melby som nye. Alle tre har god stortingserfaring fra før, men ingen var fast innvalgte i forrige periode. Dette er en høyere andel nyvalgte enn snittet, som ligger på rundt 40 prosent.

Grünerløkka ser ut til å bli bydelen som får høyest representasjon med hele fire med bosted der. Mens bydeler som Stovner, Alna og Søndre Nordstrand kan bli stående uten representasjon.

Du bestemmer!

Noe av det fine med valg er at det verken er målinger, kommentatorer eller såkalte valgeksperter som avgjør hvordan utfallet blir. Derimot er det du som stemmer som bestemmer. Jeg tar gjerne imot spennende overraskelser på valgkvelden og ser fram til å analysere resultatene for Avisa Oslos lesere og seere etter hvert som de kommer inn.

Godt valg!