Møtene kommer dagen etter at flere kilder på Oslo-siden sa seg optimistiske til å få bygd banen, men det skal fremdeles være avstand mellom partene.

Økte grunneierbidrag fra private aktører som Obos bidro til optimismen. Dette gjør samtalene lettere for begge parter.

Dette er de uenige om

Viken og Oslo er imidlertid ikke enige om finansieringsfordelingen i forbindelse med prosjektet, som hele Oslopakke 3-enigheten avhenger av.

Oslo Ap har lagt fram seks krav i retning Viken. Disse går i grove trekk ut på at Viken må betale en større andel av banen, ta større risiko ved kostnadsoverskridelser og gi av sine grunneierbidrag.

Fylkeslaget begrunner sine krav med at Viken får større nytte av prosjektet enn Oslo. Dette er Oslo MDG og SV enige i.

En annen bekymring er at prosjektet sluker opp handlingsrommet til å få andre viktige Oslo-prosjekter på plass.

Viken: Oslo får mindre trafikk

På motsatt side av fylkesgrensa viser de til at banen også gir mindre trafikk inn mot Oslo, klimautslipp-kutt og byutviklingsmuligheter.

Avisa Oslo har over lengre tid forsøkt å innhente uttalelser fra byrådsleder Johansen, fylkesråd for finans Edvin Søvik (Ap), Oslo Ap-gruppeleder Andreas Halse og Viken Høyres Anette Solli. Ingen av dem har gitt noen kommentar.

Det samme gjelder byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).