I FHIs ukesrapport kommer det fram at hele 82 prosent av totale smittetilfeller i hovedstaden er av den engelske virusvarianten, og at nylige studier antyder at den engelske varianten også kan gi noe mer alvorlig sykdom.

Men denne varianten er ikke den eneste FHI er bekymret for – og følger tett.

Åtte varianter

FHI trekker fram særlig åtte virusvarianter.

Felles for majoriteten av variantene, er antakelsen om økt smittsomhet, men også andre faktorer som kan ha stor påvirkning på immunitet og vaksinering.

  • Variant 1: Mutasjonen finnes i flere forskjellige genetiske undergrupper (B. 1.160 og B. 1.160.6 i Norge).

Denne virusvarianten dukket først opp i september 2020, i forbindelse med et smitteutbrudd fra en turbuss fra Rogaland. Mutasjonen ble sist sett i Norge i februar i år, ved utbrudd i Drammen og Førde.

FHI informerer om at den antas å gi økt smittsomhet.

  • Variant 2: Mutasjonen finnes i genetisk undergruppe B. 1.258

Virusvarianten B. 1.258 ble først oppdaget i Trondheim og i Rogaland i fjor høst, og ble sist oppdaget i februar i år, både i Nordland og ved importtilfeller fra Polen.

Den mistenkes å ha økt smittsomhet.

  • Variant 3: Den engelske virusvarianten (B.1.1.7)

Den engelske virusvarianten som har tatt over som den klart dominerende varianten i Oslo, ble først sett i Norge i desember i fjor, etter importtilfeller fra Storbritannia.

Som nevnt antydes det nå at den muligens kan gi noe mer alvorlig sykdom. Varianten som står for over 80 prosent av smittetilfellene i hovedstaden. Det er også mistanke om at den gir økt smittsomhet.

  • Variant 4: Den sørafrikanske mutasjonen (B. 1.351)

Den sørafrikanske virusvarianten fikk navnet sitt etter et importtilfelle fra Sør-Afrika i desember i fjor. Den er fortsatt i landet, og ble sist oppdaget i utbrudd i Bergen, Bodø og Viken så sent som mars i år.

FHI skriver at det er mistanke om økt smittsomhet.

  • Variant 5: Den brasilianske virusmutasjonen

Den brasilianske virusmutasjonen ble først sett i Norge i februar i år, og linkes til import fra Brasil. Først sett i Norge: Februar 2021. Mutasjonen er linket til import fra Brasil. Den ble sist oppdaget i Vestland fylke i mars i år.

  • Variant 6: B. 1.525

Virusvarianten B. 1.525 ble først oppdaget i Oslo i januar i år, og sist i februar ved to utbrudd i hovedstaden.

FHI opplyser om at det ikke er tegn på spredning ut over disse utbruddene.

Denne varianten har fellestrekk med den engelske virusmutasjonen, men FHI informerer om at det «er uklart i hvilken grad viruset påvirker smittsomhet eller immunitet».

  • Variant 7: B. 1.1.318

Denne virusvarianten ble oppdaget i Oslo i år etter et importtilfelle fra Nigeria.

FHI opplyser om at den har fellestrekk med den sørafrikanske virusvarianten.

  • Variant 8: B1.1.28.3/B.1.1.291

Den filippinske virusvarianten skal ha særtrekk som skiller den fra andre virusmutasjoner. Den ble sist sett i Møre og Romsdal, i månedsskiftet januar-februar i år.

«Bærer mutasjoner som kan indikere endret smittsomhet og antigene egenskaper», skriver FHI i sin nyeste rapport.

Trekker frem tre varianter

Av de åtte virusvariantene som «følges tett» av FHI, er det særlig tre virusvarianter som er i fokus:

Den sørafrikanske, engelske og brasilianske virusvarianten.

FHI forklarer at disse tre har «fått stor utbredelse i diverse land i det siste, og ser ut til å være mer smittsom enn andre varianter i omløp».

– Det er også noe usikkerhet om hvor godt tidligere immunitet eller vaksinasjon vil beskytte, spesielt mot den sørafrikanske og brasilianske varianten, skriver FHI videre.