Anne Haabeth Rygg ble ikke uventet stemt fram som gruppeleder i Oslo Høyre, får Avisa Oslo opplyst.

Dette etter en avstemning der 22 stemte for at hun skulle overta vervet etter Øystein Sundelin. Elleve stemte imidlertid blankt under avstemningen, ifølge Avisa Oslos opplysninger.

– Det var et møte preget av det alvoret som ligger over saken, men jeg er glad for at vi klarte å gjennomføre det i en respektfull tone. Dette har vært tøft for mange, sier Haabeth i en uttalelse.

– I tiden som kommer vil jeg tilrettelegge for best mulig samarbeid i gruppen og at vi kan legge denne prosessen bak oss så fort som mulig. Det håper jeg vi skal klare, jeg skal i hvert fall gjøre mitt, tilføyer den nyvalgt gruppelederen.

Langfeldt nestleder

Avisa Oslo får også opplyst at Nicolai Øyen Langfeldt er valgt som nestleder.


Nestlederen i bystyrets samferdsels- og miljøkomité ble valgt inn med 26 stemmer for, mens 7 stemte blankt. Opprinnelig ønsket mistillitsfremmerne å sette inn Ola Kvisgaard i denne posisjonen. Kvisgaard valgte å trekke seg fra kampen om vervet.

– Jeg er glad for at bystyregruppen er samstemte om at vi nå må legge stridigheter bak oss, og jobbe som et lag. Det er jeg sikker på at Anne og jeg skal gjøre i fellesskap. Sammen skal vi representere et sterkere, mer moderne og grønnere Høyre, sier Nicolai Øyen Langfeldt.

– Vi har valgt en ny gruppeledelse, som jeg er veldig fornøyd med. Sammen representerer de det dynamiske Oslo Høyre, sier Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde til Avisa Oslo.

Konflikt innad i partiet

Innsettelsen av Rygg og Langfeldt kommer i forbindelse med en amper konflikt i Oslo Høyre.

De sentrale bystyrepolitikerne Anne Haabeth Rygg, Ola Kvisgaard, Pia Farstad von Hall og Oslo Høyres nestleder Eirik Lae Solberg kom med et mistillitsforslag mot tidligere gruppeleder Sundelin.

Sundelin ble anklaget for å ha løyet både innad og utad i partiet, noe han selv har nektet for. Likevel valgte han å trekke seg som gruppeleder foran dagens gruppemøte.

Avisa Oslo får også opplyst at Hermann Kopp er valgt som partiets fraksjonsleder i byutviklingutsvalget fram til neste møte i bystyregruppa. Sundelin mister rollen som Høyres leder i utvalget, men fortsetter som utvalgets leder – i og med at dette er en rolle han har fått via bystyret.

På det neste møtet kommer gruppestyret i Oslo Høyre til å foreslå hvem som skal sitte fast i utvalget.