– I 2020 stemte Oslo Høyre for å gjøre hele Oslo utslippsfritt ved kutte 95 prosent av klimautslippene i byen innen 2030, i forbindelse med klimaplanen. Det var den gamle makta i Oslo. Så kom kuppet i januar med folk som presumptivt mener det motsatte. Hva mener Oslo Høyre egentlig nå, spør Jon Georg Dale (Frp).

Han fortsetter det nådeløse angrepet på denne måten:

– Nå er det valgår. Hvis du får MDG-politikk ved å stemme Høyre, er det for så vidt avklarende for oss. Da er vi det eneste reelle borgerlige alternativet som står igjen. Så kan Høyre velge om de vil komme oss i møte, eller sakte, men sikkert skli mot venstresiden.

De er meget opptatt av at Høyres bystyregruppe skiftet leder i januar, da daværende gruppeleder Øystein Sundelin som lyn fra klar himmel fikk et mistillitsforslag mot seg. Oslo Frp håper at dette skjedde fordi Høyre vil nærme seg Frp i samferdsels- og miljøpolitikken.

Avisa Oslo møter den tidligere samferdselsministeren sammen med Oslo Frps bystyrepolitiker Aina Stenersen utenfor Stortinget. Forbi passerer tre-fire biler inn i Rosenkrantz’ gate og i retning Tinghuset.

En av dem er en såpass nedsotet varebil at hvitfargen minner mest om vårens siste snøklatt på kanten av E-18 – midt i verste rushtid.

– Disse bilene som kjører her nå, betaler altså avgifter for å kunne kjøre her. Også tror Oslo at de kan stenge dem ute av byen og infrastruktur de årlig betaler for å kunne kjøre på. Vi kan ikke gjøre det uten å ane konsekvensene, sier en oppgitt Dale.


Fossilfrie soner og utslippsfri by

Grunnen til at eks-samferdselsministeren er oppgitt, er at byrådet først skal innføre fossilfrie soner i Oslo sentrum. Men ikke bare det. Hvis Oslo skal bli 95 prosent fossilfritt i 2030, vil hele Oslo i praksis være en fossilfri sone.

Den første sonen kommer etter planen på plass i Oslo sentrum (se kart) allerede neste år, og det med velsignelse både fra Høyre i regjering og Høyre lokalt, som i 2020 stemte for at Oslo skulle søke staten om å kunne innføre sonene.

I mai 2020 var også Oslo Høyre en del av det overveldende flertallet – kun Frp og FNB stemte imot – som stemte for følgende punkt i klimastrategien:

  • At alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028.

Slik Frp ser det, er dette punktet en soleklar støtteerklæring til byrådets planer om å utvide sonene til å større deler av byen.

– Det er bare et tidsspørsmål, sier Aina Stenersen, som ikke er sen med å ramse opp motargumenter.

Ifølge Stenersen vil den første sonen alene skade en allerede hardt korona-rammet handelsnæring i sentrum. Etter hvert som sonene utvides, frykter hun og Dale at de med minst råd til å skifte ut bilene sine vil sitte igjen med svarteper.

Ikke minst ute i Groruddalen – der Stenersen selv er innvalgt fra.

Påstått uenighet om byrådets politikk

Frp-erne foran Stortinget er imidlertid ikke uten håp. Kanskje kan Høyre lokalt snu og få regjeringen med seg?

Tidligere i år oppsto det en mye omtalt maktkamp i Oslo Høyre.

Et flertall i bystyregruppa frontet av tidligere byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og daværende gruppenestleder Anne Haabeth Rygg stilte mistillit til gruppeleder Øystein Sundelin, som ble anklaget for løgn både innad og utad i eget parti.

Sundelin ble vraket, men benektet anklagene. Han hevdet selv at saken handlet om uenighet om politisk retning.

– Man ønsker en retning, som jeg tror handler om å være tøffere mot byrådet på bil og parkering. Selv mener jeg at hvis vi skal fange opp nye, unge velgere i Oslo, så er vi nødt til å korrigere den kursen vi har hatt, hevdet Sundelin overfor Avisa Oslo før han ble vraket.

Invitasjon til Høyre

Fra motpartens side ble påstandene om at politisk uenighet var utgangspunktet for skiftet benektet. Igjen sitter deres tidligere byrådmakkere i Frp som noen spørsmålstegn.

– Det første vi må få avklart nå, er hva Oslo Høyre mener. Vi har sett det vedtaket de tok i 2020, og da er spørsmålet: Mener Oslo Høyre at vi skal føre en politikk som gir vekst og verdiskapning for Oslo og resten av landet? Og vil de gå vekk fra klimapolitikken de vedtok i 2020? Nå har de skiftet stab i Oslo Høyre. Mener de det samme nå eller noe annet?

Dere vil inn i byrådet igjen?

– Absolutt. Det er det vi ønsker og jobber for. Vi vil synliggjøre for velgerne at med Frp får du økt valgfrihet og en god kollektivtrafikk, men lov til å kjøre den bilen du vil og ta i bruk teknologi når du har råd, svarer Aina Stenersen.

Er dette en invitasjon til Høyre om å danne et mulig flertall sammen i Oslo, slik som det var før?

– Spørsmålet er om Høyre er villige til å snu nå, konstaterer Jon Georg Dale i lys av maktskiftet innad i Oslo Høyre.

– Oslo Høyre gjemmer seg bak å si at de i utgangspunktet ønsker å ha enkeltsoner i Oslo. Men samtidig har de stemt for at hele Oslo skal bli utslippsfritt innen 2030, og byrådet sier at den første sonen bare er et første steg. Så jeg tror ikke Høyre helt skjønner hva de holder på med. De har satt seg selv i en formidabel skvis, sier Dale.

Mener Oslos kutt er «piss i havet». Nå inviterer Høyre og Venstre til nytt, stort klimaforlik

– Disse løsningene er ikke gjennomtenkte. I klimapolitikken jakter man politiske symboler som er lette å si: Vi er imot at folk kjører fossildrevne biler. Men det er ikke gjennomførbart. Det kommer til å komme et teknologiskifte på biler. Det kommer til å bli flere nullutslippskjøretøy. En del av mindre varebiler kommer til å finne nye løsninger. Og hvis vi er veldig heldige, kommer også tunge lastebiler til å gå på nye energikilder en gang etter 2030, sier Dale, og konkluderer:

– Men vi redder ingen ved å stenge ute bilene vi har, for å gå for en teknologi som ikke eksisterer. Det er paradokset. Alle sier at lastebiler burde gå på noe annet enn bensin og diesel, men de har ikke en energikilde som driver dem, for alle praktiske formål, sier Dale.

– Oslo Høyres klimapolitikk er den samme i dag

Gruppeleder for Høyre i bystyret Anne Haabeth Rygg avviser overfor AO at deres klimapolitikk har endret seg etter at hun tok over for Øystein Sundelin tidligere i år.

– Oslo Høyres klimapolitikk er den samme i dag som ved starten av denne bystyreperioden. Dersom Frp lurer på hva Høyre mener kan jeg anbefale vårt program som er fullt av gode klimaløsninger, sier hun, og benytter anledningen til å komme med et stikk til Frp:

– Jeg savner offensive klimatiltak fra FrP. De kan klage over foreslåtte tiltak, men jeg savner å se forslag til løsning av klimakrisen fra deres side. Krisen er reell, og vi politikere har ansvar for å bidra til løsninger.


Hun får støtte av bystyrekollega Nicolai Øyen Langfeldt, som trekker frem at Høyre og Frp tidligere har jobbet sammen for å finne løsninger.

– Vi opplever at Oslofolk ønsker å bidra til at vi får renere luft og lavere utslipp. Det debatten står om er egentlig hvor fort det er mulig å nå utslippskuttene, og hvilke virkemidler vi skal ta i bruk. Høyre og Frp har gjennom mange samarbeid klart å finne løsninger med utgangspunkt i å gjøre alternativene til privatbilen best mulig, ikke bilistenes hverdag kjipest mulig.

Om fossilfrie soner i Oslo, sier han følgende:

– Høyre ønsker å teste ut varianter av nullutslippssoner i indre by, men det forutsetter tett dialog med næringsdrivende i de utvalgte områdene og med innbyggerne.

– Vi går til angrep på utslippene

Rygg understreker at Høyre deler Frps syn på at det ikke er noe mål i seg selv å få ned antall biler i Oslo.

– Målet vårt er å bekjempe klimagassutslippene. Når transportsektoren har en så stor andel av utslippene, må vi selvfølgelig se på denne sektoren og se på muligheter for å endre reisemønsteret til å bli utslippsfritt. Frp vet at Høyre ikke går til angrep på bilen – vi går til angrep på utslippene.

Hun trekker også frem at bilister ikke utgjør noe flertall blant dem som handler i sentrum.

– Når det gjelder handel- og servicenæringen i sentrum er realiteten at folk flest benytter kollektivtransport når de skal handle i sentrum og mange næringsdrivende benytter allerede utslippsfri transport. I 2014 sto bilister for 7 prosent av omsetningen innenfor Ring 1. Vi opplever at både handlende og næringsdrivende er opptatt av bærekraftige løsninger. Samtidig ser vi at det er vanskeligere å drive i sentrum og det er flere grunner til det.