Gå til sidens hovedinnhold

Ammerudsaken i retten: – Her er det to ganske diametralt forskjellige syn

På andre dag i rettssaken mellom Siv Presthus og Oslo kommune kom det fram tydeligere enn noen gang hvor langt partene står fra hverandre.

Store deler av rettsdagen tirsdag ble brukt til kommuneadvokat Ane Grimelids innledningsforedrag.

I innledningsforedraget kom det fram at partene står svært langt fra hverandre.

– Kommunen mener at denne saken handler vel så mye om at det fra høsten 2015 kom en ny rektor på Ammerud skole. Dette var en annen type enn tidligere rektorer, og han både ønsket og måtte gjøre en del endringer, sa Grimelid.

Dette mener kommunen påvirket arbeidshverdagen til Presthus og flere av hennes kolleger.

– Vi kan nok alle kjenne oss igjen i det. Omorganisering kan skape både irritasjon og sinne, og det er ikke alltid like lett å svelge. Men det er ikke det samme som at de endringene utgjør brudd på arbeidsmiljøloven eller likestillings- og diskrimineringsloven, sier Grimelid.

Les også

Tidligere osloskolen-ansatt saksøker kommunen: – Glad for at vi er i gang

Ble det tilrettelagt?

Kommuneadvokaten brukte mye tid på å legge fram det kommunen mener er dokumentasjon på at det ble tilstrekkelig tilrettelagt for Presthus.

Presthus var etter en arbeidsulykke på skolen i 1999 femti prosent ufør, og trengte tilrettelegging i sin arbeidshverdag.

Dette er et punkt saksøker og kommunen strides om spesielt.

Avviklingen av Presthus sin spesialgruppe ble det også brukt mye tid på.

– Her tror kommunen at den ene hovedkimen til denne saken ligger. Presthus var uenig i den faglige vurderingen av at hennes spesialgruppe skulle avsluttes, sa Grimelid.

Grimelid mener heller ikke stillingsprosenten til en lærer bestemmes av antall elever.

– For eksempel kan en kontaktlærer på en skole i en liten kommune ha 7–8 elever i en full stilling, mens en lærer i osloskolen kan ha 15–20 elever i en full stilling, sa Grimelid.

Hun viser til at Presthus skoleåret før ny rektor ble ansatt og omorganiseringen begynte, hadde ansvar for tre elever.

Under den nye rektoren fikk hun ansvar for fire elever.

Kommunen mener Presthus ikke i tilstrekkelig grad ga uttrykk for at hun trengte mer tilrettelegging før hun ble sykmeldt i februar 2017.

Kommunen mener skolen åpnet for at det kunne vurderes ytterligere tilrettelegging fra neste høst, men at de aldri fikk den muligheten.

– Her har vi enda et eksempel på hvor forskjellig ting fremstilles, anfører Grimelid.

Kommunen anfører at det ikke på noen punkter bør gis erstatning til saksøker Presthus.

Les også

Kaller Inga Marte inn på teppet: – Helt vanvittig

– En fryktkultur

Etter Grimelids innledningsforedrag ble det satt av tid til Siv Presthus sin partsforklaring.

Det var en tydelig preget Presthus som inntok vitneboksen.

– Det ble skapt en fryktkultur på Ammerud skole. Vår trygge, gode arbeidsplass ble preget av frykt, sa Presthus.

Hun mener hennes lovpålagte tilrettelegging av flere kolleger ble oppfattet som særavtaler hun hadde fått under tidligere rektorer.

Dette avviser Presthus selv.

Hun mener at hun, under den nye rektorens ledelse, ble pålagt en arbeidsmengde tilsvarende en hundre prosent stilling, selv om hun var femti prosent ufør.

– Jeg ga flere ganger beskjed om at arbeidsmengden min ble så stor at jeg ikke klarte å stå i det, sa Presthus.

Hun mener dette ikke ble gjort, og at hun ble forsøkt presset ut av ledelsen.

Les også

Eks-lærere ut mot osloskolen: – Fasaden skal være fin, men innad er det et rottereir

Uenighet om helseplager

Siv Presthus har tidligere fortalt i Avisa Oslo at hun har slitt med omfattende helseplager som følge av behandlingen hun fikk på Ammerud skole.

Kommunen mener på sin side at det ikke er årsakssammenheng mellom plagene Presthus har og jobben hennes som spesialpedagog på Ammerud skole.

– Jeg føler jeg eksisterer mer i dag enn jeg lever, sier Presthus i sin forklaring.

Ord mot ord

På mange momenter i saken står ord mot ord.

Kommuneadvokat Grimelid leste opp notater og redegjørelser fra ansatte og tillitsvalgte på Ammerud skole.

Flere tegner et bilde av Presthus som opphisset og sint i telefonsamtaler, samt truende i møter med rektor.

Dette er beskrivelser Presthus, samt flere av hennes tidligere kolleger, ikke kjenner seg igjen i.

Mange vitner

Det er satt av seks dager til rettssaken i Oslo tingrett.

Onsdag, torsdag og fredag er avsatt til vitneforklaringer.

Mandag er satt av til prosedyrer fra Presthus' advokat Susanne Stirø samt kommuneadvokat Grimelid.

Les også

Varslet om kritikkverdige forhold i januar – fortsatt ikke behandlet av kommunen

Kommentarer til denne saken