Gå til sidens hovedinnhold

AMMERUD-SAKEN: Mener skolebyråden «skyver problemer under teppet» med nye svar: – Ingen ønsker å rydde opp her

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at hun, som øverste parlamentariske leder for osloskolen, er ansvarlig for både elevene og de ansatte i skolen. Samtidig sier hun at hun ikke har noe konkret inntrykk av arbeidsmiljøet på Ammerud skole.

Det kommer fram i skriftlige svar byråden har gitt bystyrerepresentant Bjørn Revil (FNB). Etter at Avisa Oslo skrev om en rekke varsler på Ammerud skole i 2021, stilte Revil en rekke spørsmål.

Blant annet skrev Avisa Oslo at et varsel som er sendt inn til Utdanningsetaten (UDE) i januar, i september fortsatt ikke hadde blitt behandlet.

På spørsmål fra Revil om hva som er normal saksbehandlingstid for varsler i osloskolen, svarer byråden:

– Det foreligger ingen statistikk på saksbehandlingstid for varsler i Osloskolen. Saksbehandlingstid vil variere ut ifra sakens karakter. Komplekse saker vil ta lengre tid å utrede enn mindre komplekse saker.

Følger opp skolen

I etterkant av at kommunen initierte og inngikk forlik med tidligere lærer og Ammerud-ansatt Siv Presthus, hvor hun ble tilkjent full oppreisning og erstatning, ble det kjent at rektoren på skolen gikk av.

Thorkildsen sier tiltakene på skolen involverer tett oppfølging av grunnskoledirektør, samt at bedriftshelsetjenesten har vært koblet på.

På spørsmål om hvilket inntrykk skolebyråden har av arbeidsmiljøet på Ammerud skole de siste sju årene, svarer hun følgende:

– Jeg har ikke noe konkret inntrykk av arbeidsmiljøet ved Ammerud skole, men varslingssakene og oppslag i mediene viser at det er medarbeidere som har opplevd å ikke ha et tilfredsstillende arbeidsmiljø ved skolen.

– Skyver problemene under teppet

Bjørn Revil ikke er ikke fornøyd med svarene han har fått av skolebyråden, og mener Thorkildsen med dette fraskriver seg ansvar.

– Jeg hadde forventet en byråd som går inn og tar tak i situasjonen, spesielt etter rettssaken. Disse svarene syns jeg, igjen, er å skyve problemene under teppet, sier Revil.

Bystyrerepresentanten reagerer sterkt på Thorkildsens uttalelser om de ansattes opplevelser.

– Hun sier at ansatte har en opplevelse av en dårlig arbeidsmiljø. Det mener jeg er en veldig sterk måte å skyve ansvaret vekk fra seg selv på. Det er ikke de ansattes opplevelse dette handler om, det er selve arbeidsmiljøet, sier Revil.


Han mener det fortsatt er uklart hvem som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende i osloskolen.

– Jeg syns fortsatt det er uklart om det er rektor eller om det er byråden og hennes etat som skal ta ansvar for å rydde opp. Jeg mener det er byråden, man at hun hele tiden skyver rektorene foran seg, sier Revil.

– Har du tillit til at varslene som foreligger blir fulgt opp?

– Det ser jo ikke sånn ut. Det ser absolutt ikke ut til at noen ønsker å ta ansvar for å rydde opp her, sier Revil.

Venter på redegjørelse

Inga Marte Thorkildsen sier i en uttalelse til Avisa Oso at hun har bedt UDE om en fullstendig redegjørelse i Ammerud-saken.

– Den vil komme i løpet av kort tid. Vi venter også på Kommunerevisjonens gjennomgang av den sentrale varslingsordningen der Utdanningsetaten er ett av eksemplene som gjennomgås. Jeg har tidligere sagt at jeg gjerne kommer til kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre for å diskutere varslingsrutinene i Utdanningsetaten. Da kan også Utdanningsetaten forklare nærmere hvilke endringer som er gjort og begrunnelsen for dette, skriver Thorkildsen.

Hun understreker at hun ikke kan gå inn i enkeltsaker.

– Å sikre gode varslingsrutiner er en viktig del av det å være arbeidsgiver. Men Revil må faktisk forholde seg til at en byråd ikke går detaljert inn i eller behandler denne typen saker.

– En personalsak

Etter at Avisa Oslo avslørte hvorfor kommunen snudde under rettssaken, samt at det i etterkant ble kjent at rektoren på Ammerud skole gikk av, har Avisa Oslo stilt en rekke spørsmål til UDE.

Blant disse er hvilken stilling tidligere Ammerud-rektor Kiet Dang nå har i UDE, og om han skal jobbe administrativt i etaten eller på en skole.

I tillegg har Avisa Oslo stilt spørsmål ved om UDE kommer til å ta kontakt med tidligere varslere på Ammerud på nytt igjen, samt om den resterende ledelsen på Ammerud skole vil bestå.

UDE har ikke ønsket å svare på spørsmål.

Brynhild Farbrot, divisjonsdirektør for grunnskole, sier gjennom kommunikasjonsavdelingen:

– Vi kan ikke gi deg mer informasjon om dette nå. Dette er personalforhold mellom oss som arbeidsgiver og Kiet Dang. Ammerud skole ledes nå av en fungerende rektor.

LES OGSÅ:

Les også

Reagerer på at rektoren fortsatt er ansatt: – Rart at han ikke blir sparket

Les også

Rektor ved Ammerud skole går av etter varslingssak

Les også

Dramatisk utvikling i kulissene: Derfor snudde Oslo kommune i Ammerud-saken

Les også

Ammerud-saken: Full seier til Siv Presthus

Kommentarer til denne saken