- Hva slags personopplysninger kan ha kommet på avveie?

- Enkelt sagt kan det være navn, adresse og kontaktinformasjon vi trenger eksempelvis for å sende ut papirer til kunder. Det er viktig å understreke at verken betalings- eller passordinformasjon ikke har kommet på avveie.

Det svarer konserndirektør Pål Nedregotten for teknologi da Avisa Oslo tar kontakt. Spørsmålet fra avisa, som selv er en del av Amedia-konsernet, kommer etter et dataangrep mot Amedia. Konsernet kjenner ikke til hvem som står angrepet. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier på sin side at de kjenner til angrepet, men henviser til Amedia for øvrig kommentar.

– Situasjonen er uklar. Problemene vi opplever skyldes et eksternt dataangrep mot enkelte av våre systemet. Vi er i ferd med å få oversikt over situasjonen, men kjenner ennå ikke det fulle skadepotensialet. Vi har allerede satt i verk omfattende tiltak for å begrense skaden og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig, sier Nedregotten i en pressemelding.

– Alle tilgjengelige ressurser jobber nå intenst med å løse problemene og avdekke hvilke skader som er skjedd. Vi beklager de problemene som har oppstått og som på ulike måter rammer våre kunder og ansatte, sier han.

Da Avisa Oslo, som selv er en del av Amedia-konsernet, ringer Nedregotten, sier han at konsernet ikke kjenner til hvem som står bak angrepet. Amedia jobber nå med å isolere og løse problemet.

Amedia-konsernet eier Avisa Oslo og cirka 80 andre titler i Avis-Norge.

- Situasjonen innebærer at ingen papiraviser vil bli publisert onsdag og inntil situasjonen er løst, forteller Nedregotten i pressemeldingen.

Annonsører blir berørt ved at de ikke kan få bestilt annonser eller ved at annonser ikke blir publisert som følge av at papir. Abonnenter blir berørt ved at de ikke kan bestille eller avbestille abonnement, og ved at papiravisen ikke kommer ut som normalt.

– Amedia jobber nå med utgangspunkt i at kundedata kan være kompromittert. Hvis personopplysninger er kommet på avveie, vil berørte bli informert raskest mulig. Dette vil gjelde både kunder og ansatte. Datatilsynet vil i et slikt tilfelle bli varslet om hva som er skjedd og hvordan vi jobber med avbøtende tiltak, fortsetter Nedregotten.

– Så langt må vi konstatere at de problemene vi nå erfarer er alvorlige. Vi tar situasjonen svært alvorlig. Datasikkerhet er et prioritert område for oss. Saken vil bli politianmeldt og fulgt opp i henhold til de sikkerhetskrav vi skal levere på, sier Nedregotten.