På den gamle tomta til Oslo gassverk på Kuba i Oslo ligger alt til rette for å skape en ikonisk, nødvendig og smart møteplass. I Danmark kaller de konseptet «klimaskatepark». I Oslo utfordrer vi gjerne Oslo kommune til å utvide begrepet til en klima- og folkehelsepark. En innovativ og kreativ løsning som imøtekommer lokalmiljøets aktivitetsbehov, løser kritiske lokale utfordringer med overvann samtidig som det bidrar til viktig «branding» av Oslo som fremoverlent miljø- og kulturby.

Prosjektet er både etterlengtet som nærmiljøanlegg, variert anlegg for skateboarding og et konsept som er garantist for internasjonal oppmerksomhet av mange gode grunner. Det er hva man kan kalle en «no-brainer», eller er det ikke så enkelt likevel?

Oslos beslutningstakere har så langt ikke grepet muligheten, dessverre – til tross for gode initiativer som dateres så langt tilbake som på tidlig 90-tallet. Samtidig bygges det liknende anlegg i Danmark og København. Danskene viser vei som vanlig og er i skrivende stund i gang med å bygge nok en klimaskatepark rett uten for København som skal trekke internasjonal oppmerksomhet. En tilsvarende skatepark-løsning som den man nå er i gang med å bygge i Danmark ble presentert for Oslo kommune som en unik løsning på Kuba-tomten tilbake i 2015.

Oslo: Hvor blir det av konkurranseinstinktet, forståelsen av samtidsånden, visjonene og ønsket om å utvikle løsninger som andre kan la seg inspirere av?

Overvann i området

Her har Oslo en spennende mulighet til å jobbe tverretatlig sammen med frivilligheten og brukergruppene for å skape en nødvendig aktivitetsarena samtidig som man løser et alvorlig problem for byen.

Ved å bygge Kuba aktivitetspark som et fordrøynings- og flomveisanlegg løser man de store klimarelaterte utfordringene man i dag har med overvann i området. Det finnes studier som belyser problemet og skisserer opp potensielle løsninger. Området er et av Oslos mest utsatte for flom ved ekstremregn. Slike hendelser skjer flere ganger i året.

Maridalsveien er en hovedfartsåre for kollektivtrafikk og utrykningskjøretøyer. Det er lett å forestille seg at liv kan gå tapt ved slike hendelser. De materielle skadene fra vann i nærliggende kjellere er unødvendige kostnader for samfunnet og de som rammes av det.

Saken fortsetter under bildet.

Skateboard-boom

Over hele landet flokker mennesker i alle aldre til den lokale aktivitetsparken for å leke, rulle, være med venner og i aktivitet. Skateboarding har eksplodert i popularitet med en dobling av salg av skateboards fra 2019 til 2020 – mye takket være jenteskate som alene har stått for en 4-dobling i anskaffelse av brett på ett år.

Med skateboard som OL-gren og en lang rekke dyktige jenteskatere som forbilder så opplever miljøet tidenes «boom». Da er det synd at Oslo ikke følger opp det viktige prosjektet på Kuba. Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Gamal (SV) har et stort ansvar for å tilrettelegge for aktivitet – også for de egenorganiserte miljøene som ønsker seg lavterskel tilbud på alternative arenaer. Da sender byråden et dårlig signal til denne store brukergruppen når han i 2020 fjernet Kuba aktivitetspark fra Oslo kommunes behovsplan for idrettsanlegg.

Og på Kuba kan man løse flere viktige utfordringer i ett og samme innovative anlegg. Et etterlengtet nærmiljøanlegg spesielt for de flere tusen barn og unge som bor i umiddelbar nærhet og som har landets dårligste dekning for idretts- og aktivitetsanlegg. Samtidig er det smart byutvikling som i ytterste konsekvens kan bidra til å redde liv.

Saken fortsetter under bildet.

Omdømmebygging

Koronapandemien har belyst behovet for gode, aktive og trygge møteplasser utendørs. Gassverktomta på Kuba er et av de siste ikke-kommersielle byrommene i områdene i indre Oslo. Dette prosjektet fortjener å bli realisert – det trenger Oslo når vi nå går mot nok en korona-sommer med alt det innebærer.

Og det mangler ikke argumenter. Smart flomsikring betyr forbedret vannkvalitet i Akerselva. Det vil bety mye for den fysiske og mentale helsen for folk i Oslo, og det vil gjøre Oslos innbyggere oppmerksom på verdien av bærekraftig byutvikling i en tid preget av klimaendringer. En slik klimapark vil bli en unik møteplass og vil tiltrekke seg turister og interesse fra langt utenfor byens og landets grenser. Det er bra omdømmebygging og vil styrke Oslos image som en progressiv og innovativ storby. Eller «smart, trygg og grønn» som det heter i kommuneplanen «Oslo mot 2030».

Det er mange som vil bidra. Kan Oslo kommune finne viljen også?