Totalt er det 17 pasienter som er innlagt på Lovisenberg med korona. På intensiven er det ni pasienter, hvorav samtlige er uvaksinerte, opplyser kommunikasjonsdirektør Tone Hærem til Avisa Oslo.

– De vaksinerte har kortere liggetid og mindre alvorlig sykdom, sier hun.

Av de 17 pasientene er totalt ni uvaksinerte, tre har ukjent vaksinestatus og én pasient er vaksinert med én dose. De fire siste er fullvaksinerte.

Hærem forteller at kapasiteten hadde vært bedre om alle vaksinerte seg, og kommer med en klar oppfordring:

– Alle må vaksinere seg så fort som mulig.

Over halvparten uvaksinert

Tirsdag opplyste Helse Sør-Øst at 56 prosent av deres koronapasienter på intensiven er uvaksinerte.

– Det er et stort flertall av de sykeste med covid-19 som ikke er vaksinert, og det forteller oss at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich.

AO har sjekket med sykehusene som tar inn pasienter fra Oslo. I tillegg til Lovisenberg, gjelder det Oslo universitetssykehus og Ahus (bydelene Alna, Grorud og Stovner).

På Ahus på Lørenskog, som også dekker Romerike, er det for øyeblikket 34 innlagte koronapasienter. 16 av dem er på intensiven, og 8 av dem får respiratorbehandling.

– Vi har ikke oversikt over antall uvaksinerte og vaksinerte daglig. Som i Helse Sør-Øst flertallet av de sykeste ikke vaksinerte, litt over halvparten av pasientene på intensiv er uvaksinerte. Det er også mange vaksinerte som blir alvorlig syke, det gjelder ofte pasienter går på immundempende medisiner eller har andre tilstander som gjør at vaksinen har begrenset effekt. Sykehuset har også fullvaksinerte koronapasienter uten spesielle tilstander, men få av dem blir så syke at de havner på intensivavdeling, sier kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen til Avisa Oslo.

Han opplyser også om november-tallene på Ahus:

Av de 151 pasientene som var innom sykehuset med korona, var 65 vaksinerte og 37 uvaksinerte. 51 hadde usikker vaksinestatus.

89 prosent vaksinert i Oslo

I Oslo har 89 prosent av befolkningen over 12 år fått minimum én vaksinedose, ifølge kommunens egne tall.

– Vi oppfordrer alle til å følge rådene fra helsemyndighetene og ta vaksinen i tråd med disse rådene, sier Aanonsen.

Pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus opplyser i en SMS til Avisa Oslo at infeksjonsmedisinsk avdeling «dessverre ikke har tid og ressurser til å gå inn på utsjekk av dette nå, slik situasjonen er nå».

Kommunikasjonsrådgiver Lars Kittilsen i Helse Sør-Øst sier at de ikke gir ut tall for enkeltsykehus.

"Insidens av sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Sist uke var det en økning i insidens blant uvaksinerte og en nedgang blant fullvaksinerte, spesielt blant fullvaksinerte over 65 år, trolig på grunn av oppfriskningsdoser", skriver FHI i sin nyeste ukesrapport.