Det digitale bystyremøtet pågikk fra klokken 15.00 til 21.30. Representantene deltok i møtet hjemmefra.

AOs reporter fulgte de offentlige forhandlingene og kunne se at representantene i all hovedsak befant seg hjemme. Det gjaldt for eksempel byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap), de to mest sentrale politikerne i Oslo bys corona-håndtering.

Mens Ryggs partifeller i regjeringen, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie, holdt en pressekonferanse der de i praksis stengte grensene for innreise av utlendinger, kunne AOs fotograf følge Rygg mens hun deltok i forhandlingene via skjerm fra rådhusets Vestre tårn.

AOs reporter som også fulgte bystyremøtet, kunne observere at Rygg hadde lagt en skjermkulisse som gjorde det umulig å si hvor hun befant seg under møtet. Kulissen var et bilde av Heggholmen fyrstasjon ved Gressholmen. Et maritimt motiv som er forenlig med at Rygg selv bor i en fortøyd båt sentralt i Oslo.

Godkjent av alle

To dager før bystyremøtet var Anne Haabeth Rygg selv deltaker i et møte i forretningsutvalget i Oslo bystyre, der ordfører Marianne Borgen foreslo at man skulle gjennomføre bystyremøtet heldigitalt fra hjemmekontor. Forslaget ble uten videre godkjent av alle, inkludert Rygg.

Kommunens regelverk om bruk av hjemmekontor under pandemien kan du lese her: oversikten over råd og regler.

Når man går inn på Oslo kommunes nettsider for å lese dette regelverket, er det denne overskriften som først møter en:

«I Oslo er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.»

I forskriften er det redegjort nærmere hvordan dette er å forstå. I praksis er det svært vanskelig å bli innrømmet hjemmekontor. Det skal ikke legges vekt at det er «upraktisk» eller at arbeidsdagen «ikke blir optimal». Ei heller skal det legges vekt på at arbeidsreisen kan gjøres uten bruk kollektivtransport.

Ordrett er dette formulert slik:

«Arbeidsgiver må vurdere hva som er praktisk mulig på sin arbeidsplass. I vurderingen er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor er upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal. Det er heller ikke slik at man kan ha en praksis der alle ansatte som ikke benytter kollektivtransport kan komme på jobb.»

Oversikten bygger på forskrift om forebygging av koronasmitte for Oslo kommune.

– Tenkte det var greit

AO tok kontakt med Haabeth Rygg onsdag kveld, etter at bystyremøtet var over og hadde et kort intervju med henne. Torsdag ettermiddag tok imidlertid pressesjefen i Oslo Høyres bystyregruppe Rune Dahl kontakt med AO i en epost, hvor han skrev:

«Den korte samtalen dere hadde i går var ikke et intervju, men en samtale om å møtes i dag. Vi ber derfor om at det ikke siteres fra den samtalen. Om dere insisterer på at det var et intervju så trekker vi det».

12.28 mottok AO en epost fra Dahl der han opplyste at det «av årsaker ingen har noe med ikke var mulig for henne» å delta i møtet hjemmefra.

AOs ansvarlige redaktør Magne Storedal har imidlertid likevel valgt å publisere det korte intervjuet Rygg avga ved 22-tiden onsdag. I det intervjuet viste hun til at hun bor i en båt, og at det var praktisk vanskelig for henne å gjennomføre møtet fra båten.

– Ja, det er litt utfordrende med hjemmekontor på båt på vinteren, særlig når det er møter til klokken ti på kvelden.

– Har du fått noen form for dispensasjon fra påbudet i forskriften?

– Nei, det har jeg ikke, men det er såfremt man kan, så jeg tenkte kanskje at det var greit å gjennomføre møtet fra rådhuset i dag, siden det varer til klokken ti på kvelden.

Vanskelig å se for seg et samarbeid

AO avtalte med Haabeth Rygg å møtes for et intervju om saken torsdag morgen. Etter samtalen onsdag kveld har hun imidlertid ikke besvart på noen av AOs henvendelser.

Torsdag formiddag ringte pressesjef Dahl til ansvarlig redaktør Storedal, hvor han ga sitt syn på saken og samtidig gjorde det klart at en eventuell publisering om Ryggs tilstedeværelse i Vestre tårn ville få konsekvenser.

– Det vil være vanskelig å se for seg et samarbeid med oss om dere publiserer dette, sa Dahl.

Les også

Et skadeskutt Oslo Høyre sjangler videre

Klokken 14.30 torsdag la Anne Haabeth Rygg ut et innlegg på sin offisielle Facebook-side der hun blant annet skriver følgende:

«I forbindelse med bystyremøtet i går var det rett og slett ikke praktisk mulig for meg å jobbe hjemmefra. Derfor syklet jeg til rådhuset, gjennomførte teams møter alene på kontoret mitt i omtrent 11 timer, og syklet hjem igjen. Nå viser det seg at Avisa Oslo mener de har gjort et scoop. De kan «avsløre» at jeg var på rådhuset og vil skrive en sak om det. «Høyretopp trosset hjemmekontorpåbud under bystyremøtet!» seiler opp som en kandidat til klikkvennlig sensasjonsoverskrift. Jeg har ikke noe problem med å forklare at jeg måtte på rådhuset i går. Det er ingen hemmelighet, men jeg har egentlig ikke noe lyst til å bidra til denne historien ved å la meg intervjue. Hva tenker dere, mine venner, noe å stille på intervju til?»

På hennes profesjonelle Facebook-side hadde denne postingen klokken 17.00 resultert 37 likes, tre delinger og 57 kommentarer, der alle konkluderer med at dette er «ikke-sak» eller tullesak, som AO lager for å få oppmerksomhet.

23 minutter etter publiseringen på Facebook mottok AO en epost fra Dahl, der han ba om å bli sitert på følgende:

«I Oslo er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Vi i Oslo Høyre oppfordrer alle til å følge påbud, råd og retningslinjer slik at vi får slått smitten ned, og så raskt som mulig vende tilbake til hverdagen slik vi kjente den før koronakrisen. Anne pleier å jobbe hjemmefra, men i går var det dessverre ikke praktisk mulig for henne. Hun valgte derfor å sykle til rådhuset hvor hun satt alene på sitt kontor og gjennomførte de digitale møtene før hun syklet hjem igjen. Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer.»

Påbud siden desember

Forskriften som regulerer smitteverntiltak i Oslo kommune har vært gjeldende siden desember i fjor. Det har også påbudet om hjemmekontor.

I helgen, etter det ble klart at det er påvist et utbrudd av det muterte viruset fra Storbritannia i Nordre Follo, ble imidlertid tiltakene strammet inn for Oslo og en rekke andre av nabokommunene til Nordre Follo.

Her ble også påbudet om hjemmekontor understreket.

Gruppelederne skulle ikke være på rådhuset

Mandag ledet ordfører Marianne Borgen et møte i Forretningsutvalget om avviklingen av bystyremøtet onsdag, i lys av den nye nedstengningen.

I dette møtet ble det besluttet at alle gruppeledere denne gangen skulle delta hjemmefra under det forestående bystyremøtet onsdag. Inntil onsdag satt bystyrets gruppeledere på Rådhuset under bystyremøtene for å lette stemmegivningen.

Forslaget om at også gruppelederne skulle delta hjemmefra kom fra ordføreren selv rett etter en alvorstung redegjørelse om korona-situasjonen i Oslo fra byrådsleder Raymond Johansen i samme møte.

Rygg var enig

AO har sett gjennom videoopptaket av hele dette møtet.

Der innledet ordfører Borgen slik:

– Jeg foreslår at vi skal gjøre bystyremøtet heldigitalt. Det betyr også at alle gruppelederne skal sitte på hjemmekontor.

I det digitale opptaket kunne Anne Haabeth Ryggs tilstedeværelse følges i halvparten av den delte skjermen. Også her benyttet Rygg det samme skjermkulissen, med bilde av Heggholmen fyrstasjon.

– Når vi er så strenge med befolkningen i byen, tenker jeg at vi også skal være strenge med oss selv, understreket Borgen med klar adresse til at alle i Oslo om å ha hjemmekontor dersom det er praktisk mulig.

– Jeg støtter alle ordførerens forslag, sa Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Jeg tenker vi kan prøve oss på å gjennomføre et heldigitalt møte. Så vidt jeg kan se, ser det ikke ut som om vi har veldig kompliserte voteringer under dette møtet, så det må vi prøve å få til, selv om det snart har gått et år siden bystyret har møttes fysisk. Så det er veldig krevende for bystyremedlemmene, sa Høyres Anne Haabeth Rygg.

Forutsetter spesiell grunn

Ordfører Marianne Borgen avsluttet møtet på følgende måte:

– Da oppfatter jeg det slik at vi har blitt enige om en plan for hvordan vi gjennomfører dette bystyret, som innebærer at alle gruppeledere i utgangspunktet sitter hjemme.

Da Avisa Oslo ringte Borgen torsdag, var ordføreren ukjent med Ryggs tilstedeværelse i Vestre tårn under bystyremøtet.

Hun sier at Rygg må svare for sin egen del hvis hun var på kontoret.

– Dersom det er riktig at noen var på Rådhuset under bystyret, forutsetter jeg at vedkommende hadde en spesiell grunn til det, sier ordføreren.

– Skal selvfølgelig følge påbudene

For øyeblikket er rådhuset mørkt og nedstengt. Ordføreren har inntrykk av at politikerne har vært flinke til å jobbe hjemmefra, og forklarer at kommunen ikke har lagt opp til noen meldeplikt for unntakstilfeller.

På generell basis mener ordføreren at det er svært viktig at politikere går foran med et godt eksempel i korona-situasjonen.

– Vi politikere skal selvfølgelig følge påbudene som gjelder resten av befolkningen. Det skulle bare mangle at vi var like strenge mot oss selv som vi er med dem.

Bor i båt

Rygg overtok som gruppeleder for Høyre tidligere denne måneden, etter at den forrige gruppelederen Øystein Sundelin trakk seg fra vervet. Dette skjedde i kjølvannet av at det ble fremmet et mistillitsforslag mot Sundelin. I gruppemøtet der Haabeth Rygg ble stemt frem som ny gruppeleder, ble det avgitt 11 blanke stemmer.

AO intervjuet Rygg i forbindelse med hennes nye verv. Rygg bor sammen med mannen i en 50-fots seilbåt, som ligger i Bestumkilen på vinteren og Lille Herbern på sommeren. Under intervjuet hadde hun følgende å si om hjemmekontor i båten:

– I disse dager, med hjemmekontor og møter over nett på kveldene, kan det kanskje oppleves litt trangt. Det blir mye lyd fra møter og telefonsamtaler når min kjære kanskje har lyst til å se på TV eller lese en bok.

Les også

Å true med portforbud skaper ikke tillit