I 2022 var det en klar nedgang i antallet førstegangskjøpere, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Fallet var størst i de store byene, og i Oslo var det en nedgang på 14,6 prosent fra 2021.

– Det var et tungt år for førstegangskjøpere. I Oslo falt andelen førstegangskjøpere til et historisk bunnivå, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Han sier kombinasjonen av høyere renter og høyere boligpriser kom i veien for mange unges boligdrøm.

Ifølge Geving er førstegangskjøpere mer pris- og rentesensitive enn andre grupper.