– Vi er ekstremt skuffa, er på gråten, trist og forbanna. Jeg er lei meg på vegne av Norge og at fornuften ikke seiret. De planene er så dårlige at jeg forstår ikke at det er mulig hvordan det har kommet så langt, innleder leder i aksjonsgruppen, Lene Haug.

Onsdag presentert Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin regjeringsplattform. Der står det:

«Sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer».

– Skjønner ikke at det går an

Haug trekker fram hvordan 23.000 ansatte gjennom forskjellige fagforeninger har advart mot planene og reagerer på at et parti som Arbeiderpartiet ikke ser ut til å hørt på de ansatte som har vært kritiske.

– Jeg skjønner ikke at det går an. Kan ikke forstå hva som ligger bak. Det er snakk om å bruke 50 milliarder kroner på et prosjekt som ikke ansatte ønsker seg, ikke pasientene ønsker seg og innbyggerne i Oslo ikke ønsker seg. Hvorfor skal de trumfe gjennom dette og hvorfor har Arbeiderpartiet gått inn for det når de ser at de ikke får med seg plan- og bygningsetaten og med Riksantikvarens innsigelser. Alt er søppel med disse planene, tordner hun.

De nye sykehusplanene har dratt ut i tid etter kritiske bemerkninger fra plan- og bygningsetaten i Oslo og Riksantikvaren.

Haug er selv medlem i Senterpartiet fra og med januar i 2021.

Håper på SV-ultimatum

– Dette er regjeringsplattformen til en mindretallsregjering, hvilken tro har du på å få stoppet dette?

– Nå håper jeg at de andre partiene setter ned foten og stopper dette. Jeg setter min lit til SV og håper at de vil stille ultimatum, svarer Haug.

SVs nylig innvalgte stortingsrepresentant fra Oslo og helsepolitiske talsperson reagerer med vantro etter nyheten om Ullevål.

– Jeg er jævla skuffa over både Ap og Sp på vegne av befolkningen i Oslo og på vegne av de ansatte. Dette kom som et sjokk på meg. Ullevål må bevares. Det er det flertall for i bystyret i Oslo og dette er en overkjøring av lokaldemokratiet i Oslo. Vi i Oslo SV har stemt imot reguleringsplanen i bystyret og ønsker å bevare Ullevål sykehus, sier Marian Hussein.

– Aksjonsgruppen håper at dere stiller ultimatum om Ullevål, vil dere det?

– Det er et viktig poeng fra aksjonistene, men vi har valgt ikke å stille ultimatum. Vi i SV er opptatt av å få resultater, og vi kommer til å gjøre det som gir oss best mulig uttelling for Oslos befolkning. Vi kommer til å ta med oss alle innspillene fra aktivistene inn i forhandlingene vi skal inn i, og kjempe for å få rettet opp denne feilen sammen med dem.

Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll, sier følgende i en uttalelse:

– Dette kom som et sjokk på meg, her bryter både Ap og Sp med sine egne partivedtak. Ullevål må bevares og dette er det flertall for i bystyret i Oslo. Dette vil være en overkjøring av lokaldemokratiet. Oslo SV vil stemme mot reguleringsplaner i bystyret som innebærer at Ullevål sykehus legges ned.

Hun utdyper overfor Avisa Oslo at partiet nasjonalt vet veldig godt hva de mener om saken.