Aksjonsgruppa reagerte med stor glede på nyheten om at Oslo fengsel på Bredtvet ikke har politisk flertall i bystyret.

Det betyr etter alle solemerker at et nytt fengsel ikke plasseres der, ei heller gjennom statlig tvang.

– Følelsen i går kveld var umiddelbar jubel og lettelse over at det ser ut til å gå vår vei. Det er fortsatt forsiktig jubel, for dette er en sak som har hatt veldig mange overraskende vendinger underveis. Ting man har akseptert og trodd, men så har det skjedd nye vendinger. Vi kommer til å følge denne saken helt i havn og tar ingenting for god fisk, forteller Cristina Olsgaard i Bredtvetskogens venner.

Hun er glad for at den store lokale motstanden har påvirket politikerne.

– Hardt arbeid og godt samarbeid fra alle kanter lønner seg. Vi har jobbet hardt sammen med alle partier lokalt, i bystyret og på Stortinget. Det er godt å se at demokratiet ser ut til å fungere etter at det så veldig mørkt ut. Nå håper vi at politikerne klarer å finne en bedre lokalisering. Det kan de ikke vente med i mange år.

De håper også at det gjøres noe som forbedrer forholdene i dagens fengsler på Bredtvet og Grønland mens det jobbes med å finne nye tomter.

Ønsker bedre soningsforhold

Mens det er glede blant aksjonistene, er det stor skuffelse hos fagfolk i fengslene. De kaller beslutningen en faglig skandale og negativt for de innsatte som har svært dårlige soningsforhold.

Avisa Oslo har dokumentert de dårlige forholdene som preger fengslene for både kvinner og menn i Oslo i dag.

– Som aksjonsgruppe for Bredtvetskogen har vi vært nøye på at vi først og fremst skal mene noe om skogen, men vi er også mennesker som engasjerer seg for andre mennesker. Det er vondt for oss å se de soningsforholdene som de innsatte har og vi håper det blir endringer, presiserer Olsgaard.

– Hvilket ansvar tenker du at dere har for at det tar lengre tid å få nytt Oslo fengsel med bedre soningsforhold?

– Jeg synes at det er et litt ledende spørsmål. Det er ikke vår oppgave å mene noe om hvor fengselet skal ligge. De innsatte har krav på gode soningsforhold og det ønsker vi fortgang i. Når denne ballen på Bredtvet blir lagt død, håper vi på fortgang i det.

Håper fortsatt på Oslo

Da Raymond Johansen slapp bomben onsdag kveld, meldte han at dette betyr at et nytt Oslo fengsel må bygges utenfor hovedstaden.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tidligere meldt at Bredtvet er eneste reelle tomtealternativ i Oslo og departementet har gått langt i å avvise statlig tvang om Bredtvet.

Fengselsbetjent, fagforeningsleder og bystyrerepresentant for Oslo Ap, Farukh Qureshi, er også sterkt kritisk til om Oslo fengsel ender opp utenfor Oslo, all den tid da de innsatte bør sone nærmest mulig hjemstedet.

Olsgaard påpeker at Statsbygg ikke har vurdert tomter i Oslo etter at fengselsplanene er nedskalert til en kapasitet på 170 innsatte. Hun mener at det bør finnes alternativer under de premissene.

– Nå håper vi at de kan se på andre tomter og at de løsriver seg fra Bredtvet som de har vært låst til fordi den er gratis som statens eiendom.

Hun legger også ansvaret på staten for den langdryge prosessen som nytt Oslo fengsel har vært.

– Det blir ikke på vår kappe. Det er ikke vi som har brukt tid. Vi har bare lagt fram fakta. Det er andre som ikke har gjort sin jobb som har ført til at vi er der vi er i dag. Det som har skjedd nå er ting de kunne ha tenkt på for to-tre år siden.

Olsgaard avslutter med å gjengi et sitat som ble brukt internt i aksjonsgruppa som følge av nyheten.

– Champagnen er i kjøleskapet, men er ikke blitt sprettet.