Kravet ble kunngjort under en demonstrasjon mandag arrangert av aksjonen Redd Ullevål sykehus og støttespillere.

– Folkets mening om sykehusstrukturen i Oslo må bli hørt, heter det i oppropet.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen har besluttet at utbyggingen av Gaustad og Aker sykehus skal gjennomføres via statlig reguleringsplan.

Det er stor lokal motstand mot det nye sykehuskartet i hovedstaden, og Oslo bystyre har vedtatt at det er imot utbygging på Gaustad.

– Regjeringens overkjøring av Oslo i sykehussaken er helt uakseptabel, framholdt demonstrantene.

Sykehusaksjonen håper på stor oppslutning om kravet om folkeavstemning, som er lagt ut på nettet.

– For at innbyggerne i Oslo skal få si sin mening om hvorvidt sykehusplanene skal bygge på en utvikling av Ullevål sykehus eller ikke, arrangeres det en rådgivende folkeavstemning senest innen kommunevalgdagen i 2023, lyder kravet innbyggerne kan undertegne på.

Redd Ullevål sykehus vil også se på om det er grunnlag for en domstolskontroll av måten Helse- og omsorgsdepartementet har håndtert saken på.