– Vi mener man må begynne å lette på besøksrestriksjonene, slik at pårørende kan begynne å besøke de eldre i mye større grad. Det har vært et strengt regime i Oslo, og det er på tide å lette på restriksjonene, sier Aina Stenersen til Avisa Oslo.

Bystyrerepresentanten fra Frp trekker frem at man i Oslo er ferdig med å gi første dose av koronavaksinen til sykehjemsbeboere, og at det derfor burde være greit å lette på tiltakene.

Koronavaksinen fra Pfizer/Biontech, som er vaksinen sykehjemsbeboerne har fått første dose av, fungerer slik at man ikke er immun før én uke etter at man har fått to vaksinedoser. De to vaksinedosene skal tas med tre ukers mellomrom.

Altså er det foreløpig ingen sykehjemsbeboere som er ferdig vaksinerte.

– Jeg mener at man kan begynne å se på lettelser allerede nå. Jeg synes at man kan gjøre to forskjellige ting: Sykehjemsetaten kan begynne å legge planer for å åpne opp veldig mye etter at alle er ferdigvaksinert, men jeg mener også at man allerede nå bør åpne opp litt mer for å besøke eldre på sykehjem, sier Stenersen.

Aina Stenersen er tidligere leder i Oslo Frp, og var vararepresentant til Stortinget for Frp fra 2009 til 2017. Hun jobbet også som politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe fra 2008 til 2012.

Vil ha full åpning etter dose to

Stenersen mener samtidig det er viktig at Sykehjemsetaten allerede nå begynner å planlegge for full åpning av sykehjemmene for besøkende, slik at disse planene er klare når sykehjemsbeboerne er ferdig vaksinerte om noen uker.

– Vi tror ikke byrådet har sett på verken det ene eller det andre.

Hun opplyser at Frp kommer til å stille helsebyråd Robert Steen (Ap) skriftlig spørsmål om hva byrådet kan gjøre for å åpne for mer besøk for eldre per dags dato, og å spørre om byrådet har begynt med planer for åpning av sykehjemmene etter at andre vaksinedose er satt.

– Det er behov for besøk for de eldre. De er i en fryktelig vanskelig situasjon, så man er nødt til å være litt fleksible. Det har også vært saker hvor man ikke har kunnet besøke eldre som ligger på dødsleiet. Sånn kan vi ikke ha det, sier Stenersen.

Smitte på sykehjem i romjula

I romjulen ble det klart at det hadde oppstått smittesituasjoner på flere sykehjem i Oslo. Dette medførte blant annet at planene for vaksinering av sykehjemsbeboere i hovedstaden ble bremset, og at det tok en ekstra uke før Sykehjemsetaten ble ferdige med dette.

– Gitt at man nylig har hatt uoversiktlige smittesituasjoner på flere sykehjem, burde man ikke vente til vaksinene har fått tid til å virke før man åpner for mer besøk?

– Det er en smittesituasjon som har økt litt etter jul, men vi har sett at man har vaksinert alle eldre på alle sykehjemmene i Oslo, og er i full gang med å forberede runde to, så å være litt mer fleksible og åpne litt mer med lokale tilpasninger, synes jeg vi bør.

Avisa Oslo har forelagt Stenersens sitater for Sykehjemsetaten og byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester, men har foreløpig ikke fått svar.