Målet var et overskudd på 150 millioner kroner, skriver Romerikes Blad.

Sykehusdirektør Øystein Mæland trekker fram lavere kostnader tilknyttet gjestepasienter og lønnsoppgjøret, samt at økt aktivitet har gitt økte inntekter.

– I tillegg har vi fått en meget god statlig kompensasjon for å dekke merkostnader i forbindelse med pandemien. Det har vært helt avgjørende, sier han.

I 2019 var overskuddet på 264,5 millioner kroner. Også året før var resultatet godt.

– Ahus har gått fra en konstant underskuddsposisjon til å få en stadig bedre økonomi, noe som også er helt avgjørende for at vi skal kunne investere og fornye. Målet for et sykehus er ikke å gå med overskudd, men det er overskuddet som gir oss muligheter til vedlikehold, investeringer og utvikling, og derfor er dette så viktig, sier Mæland.