– For å fornye debatten må vi jobbe hardt for å komme i kontakt med dem som har en interessant mening, men som ikke vet at den meningen er interessant for avisene, sa Ashraf på prisutdelingen i Pressens hus i Oslo mandag kveld.

Han trakk frem at Oslodebatten, som fikk et nytt design i september i fjor, har publisert innlegg fra hele 22 debutanter som aldri før har skrevet debattinnlegg i en avis tidligere.

Tre av ti innlegg er fra mennesker med minoritetsbakgrunn. Fire av ti innlegg er fra kvinner.

– Det er kjernen her, konstaterte Ashraf.

Han la til:

– Jeg synes det aller beste med dette er at Oslodebatten på kort tid har fått frem ideer og stemmer som ikke før har vært i samfunnsdebatten. Det er et stort poeng at vi får de publisert i redaktørstyrte medier, og ikke i alternative kanaler. Takk til ansvarlig redaktør Magne Storedal. Da jeg ble hentet til Avisa Oslo, kjøpte han min visjon. Vi visste ikke hva vi drev med, men vi synes det vi har fått til er ganske bra, sa Ashraf.

Dette er juryens begrunnelse

Årets meningsbærer kaller seg selv rastløs, alltid på jakt etter nye historier. Han bidrar nå til å skape ny journalistikk på et felt der mediene i mange år ikke har vært gode nok.

Eliter og maktmennesker får fortsatt i for høy grad prege det offentlige ordskiftet. Debattjournalistikk på sitt beste bidrar til å skape forståelse. Derfor er det både forfriskende og viktig når stemmer som Fridtjof Havre – med debattinnlegget «Det dårlige ryktet var ufortjent»– presist skildrer Oslo som en delt by slik: «Min grandtante ringte fra Smestad og spurte: Hvordan går det på den andre siden?».

Mange snakker om å nå ut til nye lesere og finne nye stemmer i samfunnsdebatten. Årets meningsbærer har bevisst løftet fram de såre, nære, tøffe og provoserende Oslo-historiene. Han har på kort tid etablert en debattarena som gjenspeiler mangfoldet i Oslos befolkning.

Han bygger tillit hos nye stemmer og sørger for å gjøre rommet i samfunnsdebatten tryggere for dem som deltar.

Årets meningsbærer bidrar også selv med å løfte vesentlige debatter med en stadig skarpere penn og mye personlig mot.

Få med deg noen av de mest leste innleggene hos Oslodebatten: