Byrådet i Oslo ber staten om lov til å innføre en rekke endringer på veiene i Oslo, også på E6 og E18, skriver Aftenposten.

De ønsker blant annet å senke farten på veiene og sette opp nymoderne fotobokser i hovedstaden.

– Vi opplever at det trengs politisk press ovenfra for at Veivesenet skal endre sitt utdaterte syn på transport i by, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til avisa.

De siste årene har kommunen fått flere avslag fra Statens vegvesen om å gjennomføre endringer på veiene i hovedstaden.

Sendte brev

Onsdag sendte Stav brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på vegne av byrådet. Stav håper ministeren kan påvirke Veivesenet.

Stav får også støtte av tidligere byråd, nå stortingspolitiker, Lan Marie Berg (MDG).

– Vi må ta innover oss at byene i mange tiår har vært bygget på bilistenes premisser, sier tidligere miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til avisa.

I brevet til samferdselsministeren ber byrådet om lov til å innføre disse fire tiltakene i Oslo:

1. Innføre 20-sone rundt barneskoler

I dag er det ikke lov å innføre 20-soner på offentlige veier, kun private.

Bymiljøetaten søkte i fjor om må teste ut 20-sone ved Vahl skole i Gamle Oslo. Stav reagerer på at Veivesenet sa nei til forslaget.

– Oslo skal være barnas by. Det handler om noe så grunnleggende som at det skal være trygt å gå og sykle til skolen eller i nabolaget sitt, sier Stav til Aftenposten.

2. 30-sone som ny standard fartsgrense

I tettbygde strøk er standard fartsgrense på 50 km/t. Det mener byrådet er for høyt.

Kommunen har i prinsippet mulighet til å senke fartsgrensene på hver enkeltvei, men det krever mye arbeid. Derfor mener de at fartsgrensen i Oslo – som standard – burde være 30 km/t, skriver Aftenposten.

Berg viser til at Oslo har en stor andel fotgjengere og syklende. Og andelen skal etter planen øke i tiden fremover. Å senke fartsgrensen vil øke sikkerheten for syklister og gående, sier Berg til avisen.

3. Maks fartsgrense på 60 km/t på hovedveiene hele året

I vinterhalvåret er det i dag miljøfartsgrense på 60 km/t i vinterhalvåret på Oslos store hovedveier. Byrådet ber nå om tillatelse til å sette ned fartsgrensen på veier som E18, Ring 3 og Rv 4.

Stav sier til Aftenposten at dette vil bedre boforholdene til tusenvis av mennesker som bor langs disse veiene:

– Det blir mindre støy og bedre luft, sier hun.

4. Fotobokser som registrerer at du kjører på rødt

Byrådet ønsker å teste ut nye, moderne fotobokser som registrerer andre trafikklovbrudd enn å kjøre for fort.

For eksempel å kjøre på rødt lys eller inn på veier hvor det er innkjøring forbudt.

– Det er veldig strenge regler for å få lov til å ta i bruk fotobokser. Vi skjønner ikke hvorfor det skal være det, sier Stav.

Hun mener politiet er nedlesset med andre oppgaver og derfor ikke håndhever trafikkreglene nok.

– Vi har bedt om dette i mange år. Nå ber vi om et prøveprosjekt. Det må gå an å gjøre i hovedstaden, sier Stav.

– Ikke naturlig å svare

Aftenposten har spurt Statens vegvesen om hvorfor Oslo ikke fikk godkjent søknaden om prøveprosjektene, og hva de tenker om endringene Oslo ønsker å innføre.

I en e-post til avisa svarer Veivesenet følgende:

«Siden dette gjelder en henvendelse fra Oslo kommune til departementet, så er det ikke naturlig at vi svarer på dette nå. Generelt så er det slik at Statens vegvesen legger fartsgrensekriteriene til grunn for fastsettelse av fartsgrenser. I fartsgrensekriteriene er ikke 20 km/t beskrevet».

Samferdselsdepartementet har onsdag ikke svart på Aftenpostens henvendelse.