– Pandemien har vist oss hvor sårbare vi er. Men hvis vi mister vannet over lang tid vil det være en mye mer alvorlig katastrofe for byen vår. Derfor er jeg veldig glad for at vi i dag, etter femti år med utsettelser, endelig har fått på plass de siste vedtakene som skal til for å bygge en sikker vannforsyning.

Det sier MDGs miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav til Avisa Oslo. Uttalelsen kommer etter at flertallet i bystyret stemte for å bygge ut det nye stamnettet, og gått med på den nye kostnadsrammen for del to av prosjektet med ny reservevannforsyning i Oslo. Det er vedtatt at kostnadsrammen settes til 9,15 milliarder kroner.

Stav skisserer et dystert scenario som kunne oppstått om ikke bystyret stemte for.

– Om noe skjer med vannforsyningen, vil de menneskelige kostnadene være enorme. Kritiske samfunnsfunksjoner vil bli satt ut av spill. De fleste vil forlate byen, bare de som ikke har andre muligheter blir igjen. Den vil være en humanitære katastrofe når disse står uten drikkevann, når sykehjem verken har vaskevann eller toalett, når brannvesenet ikke har vann til å slokke branner.

Estimatøkning på over 7 milliarder

Prosjektet med stamnettet til Oslos nye vannforsyning skapte overskrifter i sommer.

Da Oslo kommune la frem sitt reviderte budsjett for 2021 i mai, ble det klart at prosjektet Ny vannforsyning Oslo plutselig hadde blitt fem milliarder kroner dyrere. Det hele førte til en konflikt om hvorvidt daværende samferdselsbyråd Lan Marie Berg burde informert bystyret om kostnadssprekken tidligere, og senere til at det ble flertall for et mistillitsforslag mot Berg.

Senere kunne NRK melde at også del to av prosjektet – det nye stamnettet som skal sikre distribusjon av vann fra den nye vannforsyningen – ville bli dyrere enn først antatt.

I et opprinnelig estimat ble det anslått at prosjektet skulle koste rundt 2,3 milliarder kroner. Et oppdatert estimat viste at prisen trolig ble på over 9 milliarder kroner. Dette førte til anklager om en ny kostnadssprekk. Denne gangen hadde imidlertid ikke bystyret vedtatt en kostnadsramme fra før, og saken fikk derfor ikke like store konsekvenser.

Takket forgjengeren

Rødts Eivor Evenrud, som støttet mistillitsforslaget mot Berg, var blant dem som forsvarte byrådet.

«Er det en ny milliardsprekk på 7 milliarder? Nei, det er jo ikke det. For dette prosjektet, som er del 2 av vannforsyninga, har ikke de folkevalgte vedtatt noen økonomisk ramme på ennå», skrev Evenrud på sosiale medier tilbake i juli.

Stav benyttet onsdag anledningen til å takke de som har stått på for å få på plass prosjektet, inkludert sin forgjenger Lan Marie Berg.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke de mange som har jobbet i flere år for å gjøre denne beslutningen mulig. Her tenker jeg spesielt på Vann- og avløpsetatens dyktige fagfolk, men også på vår tidligere byråd Lan Marie Berg som tok tak i den uakseptable risikoen i Oslos vannforsyning fra sin første dag som byråd.

Les flere saker fra onsdagens bystyremøte her:

Nei til erstatning-forslag etter volden mot Clemens Saers

Rektorene og lærerne er enige: – Mange blir glade for dette

Byrådet innfører heldigital undervisning fra fredag: – Bemanningssituasjonen er kritisk

Bystyret skal vurdere å stenge barnehagene og AKS før jul